Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența hotărârilor 2023

10 28.02.2023 01.03.2023 Hotărârea 10 din 2023 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
9 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 9 din 2023 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 şi estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anii 2024 - 2026 al comunei Gorgota, judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
8 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 8 din 2023 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022 şi utilizarea în anul 2023 ca sursă de jinnţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
7 31.01.2023 31.01.2023 Hotărârea 7 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA-IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.1.R. România, destinată acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.164.771,65 lei (50% din valoarea eligibilă a proiectului), pentru realizarea investiţiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
6 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 6 din 2023 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393 din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii SA IFN, încheiată de Comuna Gorgota în favoarea A.F.I.R. România, destina tă acoperirii în procent de 100% a avansului de 2.453.642,69 lei (40% din valoarea eligibila a proiectului), pentru realizarea investiţiei „EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ŞI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA " (

Hotărâre PDF!

)
Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
5 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 5 din 2023 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota,judeţul Prahova anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
4 31.01.2023 10.02.2023 Hotărârea 4 din 2023 privind aprobarea „ Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
3 09.01.2023 16.01.2023 Hotărârea 3 din 2023 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2022, în valoare de 7848,36 lei, din excedentul bugetar al anilor precedenţi (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
2 09.01.2023 16.01.2023 Hotărârea 2 din 2023 privind aprobarea listei de investiţii provizorii pentru anul 2023 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
1 09.01.2023 16.01.2023 Hotărârea 1 din 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( ianuarie - martie 2023) (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru