Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Alegeri 2024

Dispoziția 42 din 2024 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare la nivelul comunei Gorgota,judeţul Prahova, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor autorităţilor administra,tiei publice locale din anul 2024..
Dispoziția 43 din 2024 privind stabilirea şi asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral în vederea organizarii şi desfăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor autorită,tilor administraţiei publice locale din anul 2024..
Proces-verbal nr.1 emis de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală Nr.55 Gorgota
Proces-verbal nr.2 emis de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală Nr.55 Gorgota
Proces-verbal nr.3 emis de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală Nr.55 Gorgota
Proces-verbal nr.4 emis de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală Nr.55 Gorgota
Proces-verbal nr.5 emis de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală Nr.55 Gorgota
Proces-verbal nr.6 emis de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală Nr.55 Gorgota
Proces-verbal nr.7 emis de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală Nr.55 Gorgota
Proces-verbal nr.8 emis de Biroul Electoral de Circumscripție Comunală Nr.55 Gorgota
Hotărârea nr.1
Hotărârea nr.2
Propuneri de candidatură la alegerile locale din 9 iunie 2024 pentru funcția de Primar al comunei Gorgota și lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local din partea PNL
Hotărârea nr.3
Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local din partea Partidului Forța Dreptei
Hotărârea nr.4
Propunere de candidatură la alegerile locale din data de 9 Iunie 2024 pentru funcția de primar al comunei Gorgota din partea PSD
Hotărârea nr.5
Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local din partea PSD
Hotărârea nr.6
Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local din partea AUR
Hotărârea nr.7
Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local din partea PMP
Hotărârea nr.8
Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local din partea Partidului România în Acțiune
Hotărârea nr.9
Candidatura la alegerile locale din 9 Iunie 2023 pentru funcția de primar al comunei Gorgota din partea candidatului independent Nicolae Sorin-Marian
Candidatura la alegerile locale din 9 Iunie 2023 pentru funcția de consilier local al comunei Gorgota din partea candidatului independent Nicolae Sorin-Marian
Hotărârea nr.10
PROCES-VERBAL privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor la funcţia de primar al comunei GORGOTA, judeţul Prahova, şi la funcţia de consilier local pentru alegerile din data de 9 iunie 2024
Procesul-verbal privind solutionarea cererilor Partidului România în Actiune si a Partidului Forta Dreptei privind comunicarea reprezentanţilor acestora în vederea completării Biroului Electoral de Circumscripţie nr. 55 Gorgota
Pe 10.05.2024, ora 11.00, la sediul Biroului Electoral de Circumscripție comunală nr. 55 Gorgota - judeţul Prahova, se va efectua tragerea la sorfi pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot
Proces-verbal încheiat cu ocazia tragerii la sorţi a numărului de ordine pe buletinele de vot pentru alegerea Consiliului Local şi a Primarului în Circumscripţia Electorală nr. 55 Gorgota, judeţul Prahova
Anunț privind completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din Circumscripția Electorală nr.55 Gorgota
Proces-verbal din data de 20.05.2024 privind desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 şi a locţiitorilor acestora-Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 31 PRAHOVA, Comuna GORGOTA
Proces-verbal din data de 20.05.2024 privind desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite pentru alegerile din 9 iunie 2024 şi a locţiitorilor acestora-Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 31 PRAHOVA
Proces-verbal privind stabilirea numărului de candidaţi propuşi de fiecare partid politic, alianţă electorală şi organizaţie a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din cadrul Circumscripţie electorale nr. 55, jud. Prahova
Proces-verbal de afișare a Hotărârii 11 din 2024
Proces-verbal de afișare a Hotărârii 12 din 2024
Procese-verbale privind completarea Birourilor Electorale din Circumscripția Electorală nr.55 Gorgota pentru alegerile locale din 9 iunie 2024
Proces-verbal de afișare din 22.05.2024
Proces-verbal privind completarea Biroului Electoral al Secției de Votare Nr.432-Gorgota
Hotărârea 13 emisă de BEC Gorgota
Anunț privind afișarea Buletinului de vot pentru alegerea Consililui Judeţean Prahova, a Buletinului de vot pentru alegerea Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, a Buletinului de vot pentru alegerea Consiliului Local Gorgota şi a Buletinului de vot pentru alegerea Primarului Comunei Gorgota din data de 9 iunie 2024, vizate şi anulate
Proces-verbal privind completarea Biroului Electoral al Secfiei de Votare nr. 433 - CRIVINA constituit fn Circumscripfia eJedorală nr. 55 Gorgota pentru alegerile locale din data de 9 iunie 2024, adualizat*
Alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate, precum şi persoanele asupra cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale pot depune cererea pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale,
PROCES-VERBAL privind completarea Biroului Electoral al Secției de Votare nr. 434 ·POJENARII APOSTOLI
PROCES-VERBAL privind completarea Biroului Electoral al Secției de Votare nr. 433 ·Crivina
PROCES-VERBAL privind completarea Biroului Electoral al Secției de Votare nr. 435 ·Potigrafu
Hotărârea 15 și proces-verbal de afișare emise de Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 55 Gorgota
Hotărârea 14 și proces-verbal de afișare emise de Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 55 Gorgota