Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse sau gestionate

Lista informațiilor de interes public comunicate din oficiu
Documente gestionate și(sau) produse în cadrul instituției în conformitate cu prevederile art.5 alin(1), lit.h din Legea 544-2001