Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Economie

Funcția economică agricolă se materializează în comună prin producția agricolă vegetala și productia animalieră, în condițiile unei dezvoltări reduse a prelucrării primare a acestor produse, acestea fiind destinate majoritar pentru satisfacerea autoconsumului populației locale, și mai puțin pentru valorificări pe piața liberă.

Lipsa unei agrotehnici avansate din gospodăriile țaranești, practicate pe loturi mici de teren, constituie impedimente privind ridicarea producției agricole și animaliere din cadrul comunei.

De asemenea, vor trebui soluționate greutățile pe care le întâmpină populația în valorificarea pe piața liberă a produselor agricole în principalele centre de desfacere din zonă, situate la distanțe apreciabile de comuna Gorgota.

Pentru agricultură Comuna Gorgota dispune de urmatorul potențial:
 • Arabil-2218 Ha
 • Pășune-235 Ha
 • Pădure-507 Ha
 • Livezi-10 Ha
 • Vii-10 Ha
 • Luciu de apă-83 Ha
 • Altele-777 Ha
Suprafata

Producția vegetală

Comuna Gorgota este situată în zona de câmpie, ceea ce favorizează prezența culturilor: grâu, porumb, floarea soarelui, plante tehnice.

Suprafețe cultivate:
 • Grâu-750 Ha
 • Porumb-680 Ha
 • Floarea soarelui-75 Ha
 • Rapiță-60 Ha
 • Orz-30 Ha
Cultivata

Pomicultura, viticultura, legumicultura

În comuna Gorgota, pomicultura este practicată pe o suprafață de 10 ha, unde se cultivă: meri, peri, vișini, caiși, pruni;

- legumicultura, pe o suprafață de 100 ha, unde se cultivă: roșii, ardei, castraveți, ceapă, varză, vinete, dovlecei, sunt cultivate pentru comercializare și pentru consumul propriu. De altfel comuna Gorgota este amplasată într-un bazin legumicol de mare amploare, și este recunoscută pentru producțiile mari de legume.

- viticultura, este practicată pe o suprafață de 10 ha, unde se cultivă soiuri hibride.

legumicultura
Zootehnia

Efectivul de animale pe categorii din comuna Gorgota declarate la Registrul Comerțului la sfârșitul anului 2014 se prezintă astfel:

 • Păsări-3251
 • Bovine-117
 • Caprine-325
 • Ovine-22
 • Porcine-320
 • Cabaline-40
 • Familii de albine-60


Animale
Mica industrie este reprezentată în comună de către societăți comerciale care desfășoară activități cum ar fi: zootehnie, agricultură, transport mărfuri, materiale de construcții, asistență medicală, panificație, comercianți precum si asociații agricole, etc.