Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Anunțuri

Învestirea în funcție a consilierilor și primarului în urma alegerilor din 5 iunie 2016
Inaugurarea noului sediu de primărie al Comunei Gorgota
Festivalul Meșteșugarilor Gorgota -Tradiție si Continuitate !
Anunț privind organizarea unui concurs de promovare a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Pe 14 noiembrie 2016 va avea loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de Inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului financiar-contabil
Pe 14 noiembrie 2016 va avea loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului financiar-contabil
Pe 14 noiembrie 2016 va avea loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului financiar-contabil
Pe 21 noiembrie 2016 va avea loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului registru agricol și cadastru
Pe 21 noiembrie 2016 va avea loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului salarizare și resurse umane
Pe 21 noiembrie 2016 va avea loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de Referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului asistență socială și autoritate tutelară
Concurs de promovare în grad profesional pentru diverse funcții publice
Constituirea dreptului de superficie prin licitație publică a unui imobil-teren intravilan în suprafață de 10564 m.p.
Taxele și impozitele locale pentru 2017 sunt la aceleași valori ca în 2016
Ninsori însemnate cantitativ și local viscolite în intervalul 5 ianuarie ora 22.00-6 ianuarie ora 20.00
Viscol puternic în intervalul 6 ianuarie orele 12.00-18.00
Intensificări ale vântului, ninsoare viscolită sau spulberată în intervalul 6 ianuarie ora 20.00-7 ianuarie ora 10.00
Avertizare meteorologică - Cod portocaliu pentru 9 și 10 ianuarie
Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ din Prahova pentru ziua de 10 ianuarie 2017
Adresa Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova
Avertizare meteorologică - Cod galben pentru 10 și 11 ianuarie
Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din Prahova pentru ziua de 11 ianuarie 2017
Anunț de licitație privind constituirea dreptului de superficie prin licitație publică a unui imobil-teren intravilan
Anunț de licitație privind constituirea dreptului de superficie prin licitație publică a unui imobil-teren intravilan-07.02.2017
Obligații ale persoanelor fizice și juridice cu privire la Registrul Agricol
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de șofer
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul asistența socială și inspector clasa I grad profesional asistent la Compartimentul salarizare și resurse umane
Ceremonia de deschidere a anului școlar 2017-2018
Comunicat de presă-Cod portocaliu de instabilitate atmosferică
Avertizare meteorologică - Cod portocaliu pentru 20 septembrie, ora 16 – 21 septembrie, ora 10
Avertizare meteorologică - Cod Portocaliu - interval de valabilitate - 7 octombrie, ora 09:00 – 8 octombrie, ora 15:00-Transmis de Instituția Prefectului
Din data de 18 octombrie 2017, la Primăria Comunei Gorgota, se depun cereri pentru obținerea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece noiembrie 2017-martie 2018
Ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență-Prahova-29.10.2017
Anunț școlarizare gratuită în vederea angajării ca mecanic de locomotivă
Anunț-invitație de participare
Depunerea cererilor privind ajutorul pentru încălzirea locuinței, pentru sezonul rece noiembrie 2018-martie 2019
Intenție de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației privind organizarea pășunatului și exploatării pajiștilor permanente, aflate în domeniul privat al comunei Gorgota
Anunț privind declararea judecătorească a morții intimatului Albescu Gheorghe, domiciliat în comuna Gorgota, sat Poienarii Apostoli, nr.128
Informare și consultare asupra documentației de urbanism "PUD ridicare restricție de construire zonă cu funcțiuni complexe de interes public..."
PUZ-extindere intravilan (S=1632MP) și schimbare parțială destinație teren intravilan pentru zona locuințe și funcțiuni complementare...
Anunț privind închirierea pășunilor UAT Gorgota, județul Prahova, prin atribuire directă
Anunț în atenția S.C.Premium Interfinance S.R.L.
Componența Echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
Informare către părintele care exercită singur autoritatea părintească care urmează să plece la muncă într-un alt stat
Lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social și planul de lucrări de interes local
Notă de constatare ca urmare a unui control fiscal și în domeniul urbanismului la S.C.Premium Interfinance S.R.L.
Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor din 21 mai 2019, încheiat pentru S.C.Premium Interfinance S.R.L., reprezentată de dl.Kehaiyan Garbis-Vincențiu
Proces-verbal de constatare a contravenției Numărul PCG 677 din 04.06.2019
Raport de inspecție fiscală încheiat la data de 06.08.2019 la S.C.Premium Interfinance S.R.L.(Raport, constatări, invitație, proces-verbal)
Anunț privind depunerea cererilor în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței-sezonul rece noiembrie 2019-martie 2020
Proiect Raport Inspectie Fiscala-S.C.Premium Interfinance S.R.L.-Incheiat la 24.12.2019.
Hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 la nivelul Comunei Gorgota, județul Prahova.
Raport final de inspecție fiscală la S.C.Premium Interfinance S.R.L.
Informare DGASPC privind evaluarea sau reevaluarea în scopul încadrării în grad și tip de handicap
Comunicat al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Gorgota
Lista conturilor IBAN în care pot fi virate sume reprezentând impozitul pentru clădiri, mijloace auto, terenuri, etc.
ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri
ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
Ordonanța militară Nr. 3
Ordonanța militară nr.4 din 29 martie 2020
Ordonanța militară nr.5 din 30 martie 2020
Ordonanța militară nr.6 din 30 martie 2020
Ordonanța militară 7 din 04.04.2020
Comunicat privind prelungirea valabilității documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice
Comunicat privind suspendarea oficierii căsătoriilor
Primăria Gorgota oferă în primă fază, cetățenilor comunei cu vîrsta de peste 65 de ani, măști faciale, mănuși de unică folosință, alcool sanitar pentru preîntîmpinarea COVID-19
Comunicat privind unele măsuri referitoare la Duminica Floriilor
Comunicat privind unele măsuri referitoare la slujbele din Săptămâna Mare și de Sfintele Paști
Ordonanța militară 8 din 09.04.2020
Hotărârea nr.2 din 01.04.2020 privind stabilirea Planului de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de către populație pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirusul COVID-19
Informare privind numărul de persoane în izolare în comuna Gorgota la data de 10 aprilie 2020
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate, aIndicatorilor tehnico-economici și a finanțării proiectului "Amenajare interseție cu sens giratoriu pe DN1 la Km 42+500, în comuna Gorgota, sat Potigrafu, județul Prahova"
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la însușirea documentației cadastrale în vederea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică locală a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local "Amenajare intersecție cu sens giratoriu pe DN1 la KM 42+500, în comuna Gorgota, sat Potigrafu, județul Prahova"
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea institurii unei taxe pentru racordarea la rețeaua publică de canalizare a utilizatorilor din comuna Gorgota, județul Prahova.
Anunț privind închirierea pășunilor UAT Gorgota, Județul Prahova, prin închiriere directă
Hotărârea nr.1 din 23.06.2020 privind îndeplinirea calității de participant la ședința de atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a Comunei Gorgota pentru dl. Sidoreac Valentin
Hotărârea nr.2 din 23.06.2020 privind îndeplinirea calității de participant la ședința de atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a Comunei Gorgota pentru dna. Chivu ELena Cornelia
Hotărârea nr.3 din 23.06.2020 privind îndeplinirea calității de participant la ședința de atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a Comunei Gorgota pentru S.C.Mega Construct Ltd S.R.L.
Pe 14 august 2020 se va opri furnizarea apei potabile în satele Poienarii Apostoli și Crivina
Comunitatea prahoveană are nevoie de asistenți personali profesioniști! - Campanie de informare publică a DGASPC
Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
Pe 24 și 25 septembrie vor fi ridicate din comuna Gorgota electronicele și electrocasnicele uzate
Lansarea schemelor noi de sprijin pentru fermieri în cadrul Măsurii 21
Intenție de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
Felicitare Sf.Andrei
OCPI Prahova anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 0 –72UAT Gorgotape o perioadă de 60 de zile calendaristice
Astăzi, 3 martie 2021, se va întrerupe furnizarea energiei electrice între orele 12.00-12.30
Rezultate contestații cadastru
Procese-verbale de soluționare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 180 din 17.02.2021 formulată de Bănuță Gheorghe
Erată la PV de soluționare cerere de rectificare 232,233,234,235,236,237,238 din 26.03.2021
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 285 din 01.03.2021 formulată de Popa Simona
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 349 din 08.03.2021 formulată de Vasile Ion
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 350 din 08.03.2021 formulată de Vasile Ion
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 351 din 08.03.2021 formulată de Vasile Ion
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 352 din 08.03.2021 formulată de Vasile Ion
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 353 din 08.03.2021 formulată de Vasile Ion
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 356 din 08.03.2021 formulată de Anton Vasilica
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 357 din 08.03.2021 formulată de Petre Ioana
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 358 din 08.03.2021 formulată de Petre Ioana
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 362 din 08.03.2021 formulată de Postelnicu Elena
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 366 din 10.03.2021 formulată de Baiu Doina
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 369 din 10.03.2021 formulată de Ilie Vasile
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 370 din 10.03.2021 formulată de Stan Florin Viorel
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 376 din 10.03.2021 formulată de Ghiță Gheorghe
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 381 din 10.03.2021 formulată de Ion Iuliana
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 382 din 10.03.2021 formulată de Ion Iuliana
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 383 din 10.03.2021 formulată de Ion Iuliana
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 384 din 12.03.2021 formulată de Păun Dumitru
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 385 din 12.03.2021 formulată de Păun Dumitru
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 386 din 12.03.2021 formulată de Păun Dumitru
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 387 din 12.03.2021 formulată de Păun Dumitru
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 388 din 12.03.2021 formulată de Ioniță Gabriela
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 389 din 12.03.2021 formulată de Ioniță Gabriela
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 390 din 12.03.2021 formulată de Ioniță Gabriela
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 391 din 12.03.2021 formulată de Ioniță Gabriela
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 392 din 12.03.2021 formulată de Ioniță Gabriela
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 393 din 12.03.2021 formulată de Ioniță Gabriela
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 395 din 12.03.2021 formulată de Donea Adriana
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 413 din 12.03.2021 formulată de Constantin Elena
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 420 din 12.03.2021 formulată de Ghiță Silviu-Achim
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 421 din 12.03.2021 formulată de Ghiță Silviu-Achim
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 133 din 10.02.2021 formulată de Chiriță Gheorghe
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 135 din 10.02.2021 formulată de Ise Florentin
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 139 din 10.02.2021 formulată de Lazăr Ioana Natalia
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 138 din 10.02.2021 formulată de Paraschiv Marian
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 137 din 10.02.2021 formulată de Paraschiv Marian
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 131 din 10.02.2021 formulată de Popa Simona
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 98 din 03.02.2021 formulată de Sotir Marius
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 97 din 03.02.2021 formulată de Sotir Marius
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 172 din 15.02.2021 formulată de Tone Tatiana Nicoleta
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 171 din 12.02.2021 formulată de Tone Tatiana Nicoleta
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 140 din 10.02.2021 formulată de Zidaru Georgeta
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 142 din 10.02.2021 formulată de Zidaru Georgeta
Anunț de participare la licitație publică privind închirierea unui imobil(teren și construcție) proprietate privată a comunei Gorgota
Adresa OCPI nr.6633 din 09.06.2021
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 74 din 06.06.2021 formulată de Tănăsescu Ilie Constantin
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 75 din 08.06.2021 formulată de Tănăsescu Ilie Constantin
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 81 din 08.06.2021 formulată de Stan Vasilica
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 105 din 08.06.2021 formulată de Neacșu Mihail-Florian Nicolae
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 106 din 08.06.2021 formulată de Neacșu Mihail-Florian Nicolae
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 221 din 26.03.2021 formulată de Andrei Niculina
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 222 din 26.03.2021 formulată de Andrei Niculina
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 223 din 26.03.2021 formulată de Andrei Niculina
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 317 din 06.06.2021 formulată de Curmei Constantin
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 396 din 08.06.2021 formulată de Vasilescu ELena
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 397 din 08.06.2021 formulată de Vasilescu ELena
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 398 din 08.06.2021 formulată de Vasilescu ELena
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 399 din 08.06.2021 formulată de Vasilescu ELena
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 400 din 08.06.2021 formulată de Vasilescu ELena
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 489 din 08.06.2021 formulată de Ene Daniel
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 707 din 08.06.2021 formulată de Primăria Comunei Gorgota
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 796 din 08.06.2021 formulată de Primăria Comunei Gorgota
Proces verbal de soluționare a cererii de rectificare 781 din 08.06.2021 formulată de Primăria Comunei Gorgota
Reprezentanții Electrica Furnizare vin în întâmpinarea persoanelor care doresc să își schimbe contractul de furnizare a energiei electrice cu unul în piața concurențială
Se schimbă ziua de colectare a gunoiului menajer
Acțiune de vaccinare contra Covid-19 în Gorgota pe 17 iulie 2021