Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Anunțuri

Învestirea în funcție a consilierilor și primarului în urma alegerilor din 5 iunie 2016
Inaugurarea noului sediu de primărie al Comunei Gorgota
Festivalul Meșteșugarilor Gorgota -Tradiție si Continuitate !
Anunț privind organizarea unui concurs de promovare a personalului contractual de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Pe 14 noiembrie 2016 va avea loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de Inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului financiar-contabil
Pe 14 noiembrie 2016 va avea loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului financiar-contabil
Pe 14 noiembrie 2016 va avea loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului financiar-contabil
Pe 21 noiembrie 2016 va avea loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului registru agricol și cadastru
Pe 21 noiembrie 2016 va avea loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de Inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului salarizare și resurse umane
Pe 21 noiembrie 2016 va avea loc proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post de Referent, clasa III, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului asistență socială și autoritate tutelară
Concurs de promovare în grad profesional pentru diverse funcții publice
Constituirea dreptului de superficie prin licitație publică a unui imobil-teren intravilan în suprafață de 10564 m.p.
Taxele și impozitele locale pentru 2017 sunt la aceleași valori ca în 2016
Ninsori însemnate cantitativ și local viscolite în intervalul 5 ianuarie ora 22.00-6 ianuarie ora 20.00
Viscol puternic în intervalul 6 ianuarie orele 12.00-18.00
Intensificări ale vântului, ninsoare viscolită sau spulberată în intervalul 6 ianuarie ora 20.00-7 ianuarie ora 10.00
Avertizare meteorologică - Cod portocaliu pentru 9 și 10 ianuarie
Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ din Prahova pentru ziua de 10 ianuarie 2017
Adresa Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova
Avertizare meteorologică - Cod galben pentru 10 și 11 ianuarie
Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar din Prahova pentru ziua de 11 ianuarie 2017
Anunț de licitație privind constituirea dreptului de superficie prin licitație publică a unui imobil-teren intravilan
Anunț de licitație privind constituirea dreptului de superficie prin licitație publică a unui imobil-teren intravilan-07.02.2017
Obligații ale persoanelor fizice și juridice cu privire la Registrul Agricol
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de șofer
Concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul asistența socială și inspector clasa I grad profesional asistent la Compartimentul salarizare și resurse umane
Ceremonia de deschidere a anului școlar 2017-2018
Comunicat de presă-Cod portocaliu de instabilitate atmosferică
Avertizare meteorologică - Cod portocaliu pentru 20 septembrie, ora 16 – 21 septembrie, ora 10
Avertizare meteorologică - Cod Portocaliu - interval de valabilitate - 7 octombrie, ora 09:00 – 8 octombrie, ora 15:00-Transmis de Instituția Prefectului
Din data de 18 octombrie 2017, la Primăria Comunei Gorgota, se depun cereri pentru obținerea ajutorului de încălzire pentru sezonul rece noiembrie 2017-martie 2018
Ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență-Prahova-29.10.2017
Anunț școlarizare gratuită în vederea angajării ca mecanic de locomotivă
Anunț-invitație de participare
Depunerea cererilor privind ajutorul pentru încălzirea locuinței, pentru sezonul rece noiembrie 2018-martie 2019
Intenție de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației privind organizarea pășunatului și exploatării pajiștilor permanente, aflate în domeniul privat al comunei Gorgota
Anunț privind declararea judecătorească a morții intimatului Albescu Gheorghe, domiciliat în comuna Gorgota, sat Poienarii Apostoli, nr.128
Informare și consultare asupra documentației de urbanism "PUD ridicare restricție de construire zonă cu funcțiuni complexe de interes public..."
PUZ-extindere intravilan (S=1632MP) și schimbare parțială destinație teren intravilan pentru zona locuințe și funcțiuni complementare...
Anunț privind închirierea pășunilor UAT Gorgota, județul Prahova, prin atribuire directă
Anunț în atenția S.C.Premium Interfinance S.R.L.
Componența Echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
Informare către părintele care exercită singur autoritatea părintească care urmează să plece la muncă într-un alt stat
Notă de constatare ca urmare a unui control fiscal și în domeniul urbanismului la S.C.Premium Interfinance S.R.L.
Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor din 21 mai 2019, încheiat pentru S.C.Premium Interfinance S.R.L., reprezentată de dl.Kehaiyan Garbis-Vincențiu
Proces-verbal de constatare a contravenției Numărul PCG 677 din 04.06.2019
Raport de inspecție fiscală încheiat la data de 06.08.2019 la S.C.Premium Interfinance S.R.L.(Raport, constatări, invitație, proces-verbal)
Anunț privind depunerea cererilor în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței-sezonul rece noiembrie 2019-martie 2020
Proiect Raport Inspectie Fiscala-S.C.Premium Interfinance S.R.L.-Incheiat la 24.12.2019.
Hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 la nivelul Comunei Gorgota, județul Prahova.
Raport final de inspecție fiscală la S.C.Premium Interfinance S.R.L.
Informare DGASPC privind evaluarea sau reevaluarea în scopul încadrării în grad și tip de handicap
Comunicat al Comitetului Local pentru Situații de Urgență Gorgota
Lista conturilor IBAN în care pot fi virate sume reprezentând impozitul pentru clădiri, mijloace auto, terenuri, etc.
ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri
ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
Ordonanța militară Nr. 3
Ordonanța militară nr.4 din 29 martie 2020
Ordonanța militară nr.5 din 30 martie 2020
Ordonanța militară nr.6 din 30 martie 2020
Ordonanța militară 7 din 04.04.2020
Comunicat privind prelungirea valabilității documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice
Comunicat privind suspendarea oficierii căsătoriilor
Primăria Gorgota oferă în primă fază, cetățenilor comunei cu vîrsta de peste 65 de ani, măști faciale, mănuși de unică folosință, alcool sanitar pentru preîntîmpinarea COVID-19
Comunicat privind unele măsuri referitoare la Duminica Floriilor
Comunicat privind unele măsuri referitoare la slujbele din Săptămâna Mare și de Sfintele Paști
Ordonanța militară 8 din 09.04.2020
Hotărârea nr.2 din 01.04.2020 privind stabilirea Planului de măsuri de protecție, obligații și restricții ce trebuie respectate de către populație pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirusul COVID-19
Informare privind numărul de persoane în izolare în comuna Gorgota la data de 10 aprilie 2020
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate, aIndicatorilor tehnico-economici și a finanțării proiectului "Amenajare interseție cu sens giratoriu pe DN1 la Km 42+500, în comuna Gorgota, sat Potigrafu, județul Prahova"
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la însușirea documentației cadastrale în vederea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică locală a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local "Amenajare intersecție cu sens giratoriu pe DN1 la KM 42+500, în comuna Gorgota, sat Potigrafu, județul Prahova"
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea institurii unei taxe pentru racordarea la rețeaua publică de canalizare a utilizatorilor din comuna Gorgota, județul Prahova.
Anunț privind închirierea pășunilor UAT Gorgota, Județul Prahova, prin închiriere directă
Hotărârea nr.1 din 23.06.2020 privind îndeplinirea calității de participant la ședința de atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a Comunei Gorgota pentru dl. Sidoreac Valentin
Hotărârea nr.2 din 23.06.2020 privind îndeplinirea calității de participant la ședința de atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a Comunei Gorgota pentru dna. Chivu ELena Cornelia
Hotărârea nr.3 din 23.06.2020 privind îndeplinirea calității de participant la ședința de atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a Comunei Gorgota pentru S.C.Mega Construct Ltd S.R.L.
Pe 14 august 2020 se va opri furnizarea apei potabile în satele Poienarii Apostoli și Crivina
Comunitatea prahoveană are nevoie de asistenți personali profesioniști! - Campanie de informare publică a DGASPC
Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
Pe 24 și 25 septembrie vor fi ridicate din comuna Gorgota electronicele și electrocasnicele uzate
Lansarea schemelor noi de sprijin pentru fermieri în cadrul Măsurii 21
Intenție de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
Felicitare Sf.Andrei
Astăzi, 3 martie 2021, se va întrerupe furnizarea energiei electrice între orele 12.00-12.30
Anunț de participare la licitație publică privind închirierea unui imobil(teren și construcție) proprietate privată a comunei Gorgota
Reprezentanții Electrica Furnizare vin în întâmpinarea persoanelor care doresc să își schimbe contractul de furnizare a energiei electrice cu unul în piața concurențială
Se schimbă ziua de colectare a gunoiului menajer
Acțiune de vaccinare contra Covid-19 în Gorgota pe 17 iulie 2021
Anunț colectiv privind comunicarea prin publicitate-18.08.2021
PLAN URBANISTIC DE DETALIU RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE (Sstudiu =3115mp) Sf CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO SELF SERVICE...
Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226 din 2021-consumatorul vulnerabil
Anunț privind acordarea stimulentului educațional (tichete grădiniță)