Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Anunțuri➠ Anunț privind deschiderea procedurii de transparenta decizionala pentru Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 și a estimarilor pentru anii 2024- 2026 al comunei Gorgota, judetul Prahova