Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Buget pe surse financiare

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli și subcapitole pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019