Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Buget pe surse financiare➠ Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017-2019