Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Transparență decizională

PUD-Ridicare restricție de construire zonă instituții și servicii pentru modernizare, extindere și dotare școala gimnazială(Sst=7097.89m.p.), în comuna Gorgota, Sat Potigrafu, nr.cadastral 22732, tarla 11, parcela Cc892
PUD-Ridicare restricție de construire teren zonă centrală și alte zone cu funcțiuni complexe de interes public "C" pentru amplasare spațiu comercial și amenajare drum acces
PUZ-extindere intravilan (S=1632MP) și schimbare parțială destinație teren intravilan pentru zona locuințe și funcțiuni complementare și zonă căi de comunicație...
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
Aviz de inspecție fiscală pentru S.C.Premium Interfinance S.R.L.
Notă de constatare în urma inspecției fiscale desfășurate în data de 20.11.2019 la S.C.Premium Interfinance S.R.L.-Comuna Gorgota, județul Prahova, sat Potigrafu, T50 P528...
Proiect Raport Inspectie Fiscala-S.C.Premium Interfinance S.R.L.-Incheiat la 24.12.2019
Hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 la nivelul Comunei Gorgota, județul Prahova
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la soluționarea cererilor înregistrate la Primăria Gorgota sub nr.814 din 2020 și 1442 din 2020
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la soluționarea cereri de închiriere a unei suprafețe de pășune înregistrată de Primăria Gorgota sub nr.50 din 28.03.2018
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate, aIndicatorilor tehnico-economici și a finanțării proiectului "Amenajare interseție cu sens giratoriu pe DN1 la Km 42+500, în comuna Gorgota, sat Potigrafu,, județul Prahova"
Anunț privind intenția de elborare a unui proiect de hotărâre cu privire la însușirea documentației cadastrale în vederea declanșării procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică locală a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local "Amenajare intersecție cu sens giratoriu pe DN1 la KM 42+500, în comuna Gorgota, sat Potigrafu, județul Prahova"
Anunț privind intenția de elaborare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea institurii unei taxe pentru racordarea la rețeaua publică de canalizare a utilizatorilor din comuna Gorgota, județul Prahova
Anunț privind închirierea pășunilor UAT Gorgota, Județul Prahova, prin închiriere directă.
Hotărârea nr.1 din 23.06.2020 privind îndeplinirea calității de participant la ședința de atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a Comunei Gorgota pentru dl. Sidoreac Valentin.
Hotărârea nr.2 din 23.06.2020 privind îndeplinirea calității de participant la ședința de atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a Comunei Gorgota pentru dna. Chivu ELena Cornelia.
Hotărârea nr.3 din 23.06.2020 privind îndeplinirea calității de participant la ședința de atribuire directă a pajiștilor proprietate privată a Comunei Gorgota pentru S.C.Mega Construct Ltd S.R.L..
PUD-Ridicare restricție de construire pentru amplasare spălătorie auto și locuință și amenajare drum acces (Sstud=6647 m.p.) din com.Gorgota, sat Potigrafu, nr. cadastral 20423...
DISPOZIŢIE privind soluţionarea contestaţiilor formulate de SC PREMIUM INTERFINANCE SRL, împotriva Raportului de inspecţie fiscala nr. 543 din 27.01.2020, a Deciziei de impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2017, a Deciziei de impunere nr.65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2018, a Deciziei de impunere nr.65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2019, a Deciziei de impunere nr.65 din 27.01.2020 privind obliga,tiile fiscale suplimentare aferente anului 2020, a Deciziei de impunere nr.513 din 16.03.2021 privind obligaţiile fiscale aferente anului 2021 si a Adresei nr. 4578 din 13.09.2021
Anunț privind organizarea unei ședințe publice în data de 29.11.2022, orele 16.30
Anunț privind deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a urmatorului proiect de hotarare: „ Proiectul Hotararii Consiliului local privind stabilirea IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2023 ".