Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Formulare tip

Adeverință concurs
Opis documente înscriere concurs de promovare în grad
Opis documente înscriere concurs de recrutare
Opis documente înscriere concurs de promovare conducere
Formular de înscriere
Declarație pe propria răspundere conform O.U.G. 24 din 2008
Cerere adeverință registrul agricol
Cerere pentru eliberarea atestatului și carnetului de producător
Cerere pentru Biroul Notarului Public(B.N.P.)
Cerere O.C.P.I.
Cerere plan parcelar
Declarație privind înregistrarea sau modificarea datelor în registrul agricol persoane fizice, persoane juridice-formular
Formulare A.P.I.A.
Documente asistență socială
Acte necesare acordarii alocatiei de sustinere a familiei, acordata in baza Legii 277 din 2010
Acte necesare acordarii ajutorului social, acordat în baza Legii nr. 416 din 2001
Cerere-declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială