Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Anunțuri➠ Anunț privind abrogarea începând cu 01.01.2024 a legislației referitoare la acordarea alocației de susținere a familiei și a ajutorului social și intrarea în vigoare de la aceeași dată a Legii nr.196 din 2016 privind venitul minim de incluziune-VMI