Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Anunțuri➠ Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ Proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de garanţie nr. 410 din 17.08.2017 de la Fondul Naţional de garantare a Creditelor pentru realizarea investiţiei„ MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ LOCALĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEŢUL PRAHOVA