Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența hotărârilor 2021

53 28.12.2021 29.12.2021 Hotărârea 53 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota, județul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
52 22.12.2021 28.12.2021 Hotărârea 52 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota,judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
51 13.12.2021 15.12.2021 Hotărârea 51 din 2021 privind acordarea burselor sociale şi a burselor de merit pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din Comuna Gorgota,judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
50 13.12.2021 15.12.2021 Hotărârea 50 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota,judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
49 13.12.2021 15.12.2021 Hotărârea 49 din 2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanţie nr. 393din 10.08.2017 de la Fondul Naţional de Garantare a Creditelor... (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
48 24.11.2021 26.11.2021 Hotărârea 48 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota, județul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
47 28.10.2021 05.11.2021 Hotărârea 47 din 2021 privind acordarea burselor sociale şi a burselor de merit pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din Comuna Gorgota,judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
46 28.10.2021 05.11.2021 Hotărârea 46 din 2021 privind acordarea unui mandat special în Asocia,tia de Dezvoltare Intercomunitară - A.D.J. ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
45 28.10.2021 05.11.2021 Hotărârea 45 din 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Gorgota în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat - Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, Comuna Gorgota -PJ (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
44 15.10.2021 19.10.2021 Hotărârea 44 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
43 15.10.2021 19.10.2021 Hotărârea 43 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
42 15.10.2021 19.10.2021 Hotărârea 42 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( octombrie -decembrie 2021) (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
41 30.09.2021 04.10.2021 Hotărârea 41 din 2021 privind aprobarea Cererii de finanţare în cadrul Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny" pentru realizarea obiectivului de investiţii: ,,Reabilitare şi modernizare drumuri locale În Comuna Gorgota,judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
40 30.09.2021 04.10.2021 Hotărârea 40 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii „Reabilitare şi modernizare drumuri locale În Comuna Gorgota, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
39 30.09.2021 04.10.2021 Hotărârea 39 din 2021 privind acordarea unui mandat special în Asociaţia de Dezvoltare Intercom unitară -A.D.I. ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
38 24.09.2021 27.09.2021 Hotărârea 38 din 2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Gorgota în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii -C.E.A.C. din cadrul Şcolii Gimnaziale „ALEXANDRU IOAN CUZA" - P.j., sat Potigrafu, comuna Gorgota,judeţul Prahova pentru anul şcolar 2021-2022 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
37 24.09.2021 27.09.2021 Hotărârea 37 din 2021 privind asigurarea finanţării de la bugetul local pentru unele categorii de cheltuieli, care nu se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL aferentă obiectivului de investiţii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
36 24.09.2021 27.09.2021 Hotărârea 36 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova" (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
35 24.09.2021 27.09.2021 Hotărârea 35 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota,judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
34 12.08.2021 16.08.2021 Hotărârea 34 din 2021 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situa,tia de extremă dificultate (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
33 12.08.2021 16.08.2021 Hotărârea 33 din 2021 privind completarea Listei principalelor manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Gorgota în anul 2021 aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 7 din 28.01.2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
32 12.08.2021 16.08.2021 Hotărârea 32 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota,judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
17 11.03.2021 11.03.2021 Hotărârea 17 din 2021 privind aprobarea închirierii unui imobil (teren şi constructie) domeniu privat al Comunei Gorgota,judeţul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
16 Hotărârea 16 din 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Gorgota nr. 2 din 08.01.2021 pentru aprobarea listei de investiţii provizorii pentru anul 2021 (Hotărâre PDF!)
15 11.03.2021 11.03.2021 Hotărârea 15 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( martie - mai 2021) (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
19 24.03.2021 24.03.2021 Hotărârea 19 din 2021 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru unele categorrii de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează din fonduri externe nerambursabile aferentă obiectului de investiții "Desființare grădiniță (Corp C1)... ((Hotărâre PDF)) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
18 24.03.2021 24.03.2021 Hotărârea 18 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții "Desființare grădiniță (Corp C1), Intocmire PUD..." ((Hotărâre PDF!)) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
14 25.02.2021 25.02.2021 Hotărârea 14 din 2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027 a comunei Gorgota, județul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
13 25.02.2021 25.02.2021 Hotărârea 13 din 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Gorgota, județul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
12 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea 12 din 2021 privind stabilirea grilelor de salarizare și a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama Comunei Gorgota, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
11 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea 11 din 2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activitiitii de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
10 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea 10 din 2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A. T. Comuna Gorgota, judetul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
9 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea 9 din 2021 privind aprobarea retelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2021-2022, la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
8 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea 8 din 2021 privind aprobarea organiziirii, în anul 2021, a evenimentului "Căsătoria de Aur" prin acordarea unor premii și diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
7 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea 7 din 2021 privind aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în comuna Corgota ân anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
6 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea 6 din 2021 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de, sau reprezentare in litigiile juridice ale Consiliului local Gorgota si Comunei Gorgota, județul Prahova pentru anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
5 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea 5 din 2021 privind aprobarea numărului asistenților personaIi ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
4 28.01.2021 28.01.2021 Hotărârea 4 din 2021 privind aprobarea ,, Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru
3 08.01.2021 08.01.2021 Hotărârea 3 din 2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.47 din 16.12.2020 privind aprobarea nivelurilor și taxelor locale pentru anul 2021 la nivelul UAT Gorgota, Județul Prahova (Hotărâre PDF!) Primar, Ionuț-Nicolae Dumitru -
2 08.01.2021 08.01.2021 Hotărârea 2 din 2021 privind aprobarea listei de investiții provizorii pentru anul 2021 (Hotărâre PDF!) Primar, Ionuț-Nicolae Dumitru -
1 08.01.2021 08.01.2021 Hotărârea 1 din 2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2020, în valoare de 1.345.626,16 lei, din excedentul bugetar al anilor precedenți (Hotărâre PDF!) Primar, Ionuț-Nicolae Dumitru -