Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Ultimele informații adăugate

Declarația de căsătorie a domnului Șotropa Andrei-Petre și a doamnei sau domnișoarei Ciobanu Alexandra Mihaela
2021
Proces verbal încheiat pe 28 octombrie 2021 cu prilejul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorgota
24.11.2021
Hotărârea 47 din 2021 privind acordarea burselor sociale şi a burselor de merit pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din Comuna Gorgota,judeţul Prahova
Hotărârea 46 din 2021 privind acordarea unui mandat special în Asocia,tia de Dezvoltare Intercomunitară - A.D.J. ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova"
Hotărârea 45 din 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Gorgota în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat - Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, Comuna Gorgota -PJ
Proiect de hotărâre 47 din 2021 privind acordarea burselor sociale şi a burselor de merit pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat (primar şi gimnazial) din Comuna Gorgota,judeţul Prahova
16.11.2021
Proiect de hotărâre 46 din 2021 privind acordarea unui mandat special în Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară - A.D.I. ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova"
16.11.2021
Proiect de hotărâre 45 din 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Gorgota în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat -Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, sat Potigrafu, Comuna Gorgota -PJ
16.11.2021
Dispoziția 84 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară
16.11.2021
Proiect de dispoziție 84 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară
16.11.2021
Sf.Mihail și Gavriil-2021
08.11.2021
Anunț de vânzare a unui teren în suprafață de 0,2400 m.p. de către Dumitru Florica
02.11.2021
Anunț de vânzare a unor suprafețe de teren de către Cristian Vasilica
01.11.2021
Proces verbal încheiat pe 15 octombrie 2021 cu prilejul ședinței extraordinare a Consiliului Local al comunei Gorgota
28.10.2021
Hotărârea 44 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova"
Hotărârea 43 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota, judetul Prahova
Hotărârea 42 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( octombrie -decembrie 2021)
Proiect de hotărâre 44 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii „Modernizare, extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova"
25.10.2021
Proiect de hotărâre 43 din 2021 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al comunei Gorgota, judetul Prahova
25.10.2021
Proiect de hotărâre 42 din 2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioada de trei luni ( octombrie -decembrie 2021)
25.10.2021
Dispoziția 83 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată
25.10.2021
Proiect de dispoziție 83 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată
25.10.2021
Anunț privind acordarea stimulentului educațional (tichete grădiniță)
18.10.2021
Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226 din 2021-consumatorul vulnerabil
15.10.2021
Proces verbal încheiat pe 30 septembrie 2021 cu prilejul ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Gorgota
14.10.2021
Proiect de dispoziție 76 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova În şedinţa ordinară
13.10.2021
Dispoziția 76 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară
13.10.2021
Proiect de hotărâre 41 din 2021 privind aprobarea Cererii de finanţare în cadrul Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny" pentru realizarea obiectivului de investiţii: ,,Reabilitare şi modernizare drumuri locale În Comuna Gorgota, judeţul Prahova"
13.10.2021
Proiect de hotărâre 40 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii „Reabilitare şi modernizare drumuri locale în Comuna Gorgota, judeţul Prahova"
13.10.2021
Proiect de hotărâre 39 din 2021 privind acordarea unui mandat special în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară • A.D.l. ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova"
13.10.2021