Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența dispozițiilor Autorității executive-Primarul Comunei Gorgota, județul Prahova, anul 2020

Nr.
Crt
Luna Ziua Inițiator Titlul actului Repartizat către Observații
117 09 30 Primar Dispoziția 117 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.) Secretar general Caracter individual
116 09 30 Primar Dispoziția 116 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.) Secretar general Caracter individual
115 09 30 Primar Dispoziția 115 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.) Secretar general Caracter individual
114 09 30 Primar Dispoziția 114 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.) Secretar general Caracter individual
113 09 30 Primar Dispoziția 113 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.) Secretar general Caracter individual
112 09 30 Primar Dispoziția 112 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.) Secretar general Caracter individual
111 09 30 Primar Dispoziția 111 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.) Secretar general Caracter individual
110 09 25 Primar Dispoziția 110 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.) Secretar general Caracter individual
109 09 25 Primar Dispoziția 109 din 2020 privind acordarea indemnizației lunare domnului..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
108 09 25 Primar Dispoziția 108 din 2020 privind acordarea indemnizației lunare doamnei..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
107 09 25 Primar Dispoziția 107 din 2020 privind desemnarea personalului tehnic responsabil cu organizarea secţiilor de votare şi sprijinirea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite în comuna Gogota pentru alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 Secretar general În lucru!
106 09 18 Primar Dispoziția 106 din 2020 privind soluționarea contestației formulată de S.C. PREMIUM INTERFINANCE SRL, împotriva Deciziei de impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligațiile fiscale suplimentare și a Raportului de inspecție fiscală nr. 543 din 27.01.2020 Secretar general În lucru!
105 09 18 Primar Dispoziția 105 din 2020 privind acordarea indemnizației lunare doamnei..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
104 09 18 Primar Dispoziția 104 din 2020 privind încadrarea, pe perioada nedeterminată, a doamnei ..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
103 09 09 Primar Dispoziția 103 din 2020 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei ..., în calitate de reprezentant legal al minorului ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
102 09 09 Primar Dispoziția 102 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă extraordinara Secretar general În lucru!
101 09 09 Primar Dispoziția 101 din 2020 privind desemnarea reprezentantului Primarului Comunei Gorgota în Consiliul de Administratie al Scoliii Alexandru Ioan Cuza-sat Potigrafu, comuna Gorgota Secretar general În lucru!
100 09 09 Primar Dispoziția 100 din 2020 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova, în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 Secretar general În lucru!
99 09 01 Primar Dispoziția 99 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă extraordinara Secretar general În lucru!
98 08 31 Primar Dispoziția 98 din 2020 privind stabilirea modalităţilor de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional (S.N.S.E.D.) la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
97 08 31 Primar Dispoziția 97 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna august 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene. Secretar general Caracter individual
96 08 26 Primar Dispoziția 96 din 2020 privind acordarea indemnizației lunare doamnei ..., în calitate de reprezentant legal al minorului ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
95 08 21 Primar Dispoziția 95 din 2020 privind acordarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
94 08 21 Primar Dispoziția 94 din 2020 privind ... Secretar general Caracter individual
93 08 21 Primar Dispoziția 93 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă ordinara Secretar general În lucru!
92 08 20 Primar Dispoziția 92 din 2020 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova, în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 Secretar general În lucru!
91 08 20 Primar Dispoziția 91 din 2020 privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizarii și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 Secretar general În lucru!
90 08 06 Primar Dispoziția 90 din 2020 privind desemnarea personalului din aparatul tehnic auxiliar de pe lângă Biroul Electoral al Circumscripţiei nr. 55 Gorgota, judetul Prahova la alegerile autorităților publice locale din data de 27 septembrie 2020. Secretar general În lucru!
89 08 03 Primar Dispoziția 89 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna iulie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general În lucru!
88 08 03 Primar Dispoziția 88 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă extraordinara Secretar general În lucru!
87 08 03 Primar Dispoziția 87 din 2020 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor Legii nr. 146 din 2020 privind acordarea de măști pentru protectia cetățenilor români de virusul COVID-19 la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general În lucru!
86 08 03 Primar Dispoziția 86 din 2020 privind stabilirea modalităţilor de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru persoanele vârstnice și persoanele fără adăpost - S.N.S.P.V.P.A. la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general În lucru!
85 08 03 Primar Dispoziția 85 din 2020 privind incetarea raportului de serviciu al domnului ..., şofer, gradaţia 5 în cadrul Compartimentului auto, administrativ, întreţinere, pază al aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin demisie Secretar general Caracter individual
84 08 03 Primar Dispoziția 84 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau incetarea unor prestatii sau beneficii de asistenta sociala (alocatie pentru sustinerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgenta sau deces sau pentru incalzirea locuintei sau beneficiari vmg, tichete sociale gradinita, etc.) Secretar general Caracter individual
83 08 03 Primar Dispoziția 83 din 2020 privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare d-lui. ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
82 07 01 Primar Dispoziția 82 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna mai 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene. Secretar general Caracter individual
81 06 19 Primar Dispoziția 81 din 2020 privind încetarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
80 06 19 Primar Dispoziția 80 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară Secretar general, Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Dispoziție PDF!
80 06 11 Primar Dispoziția 79 din 2020 privind constituirea Grupului de lucru POAD 2019-2020 la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
78 06 10 Primar Dispoziția 78 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota în ședință extraordinară Consiliul Local Dispoziție PDF!
77 06 10 Primar Dispoziția 77 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna mai 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Consiliul Local Caracter individual
76 05 25 Primar Dispoziția 76 din 2020 privind aprobarea Ghidului privind elaborarea procedurilor de sistem și operaționale în cadrul Primăriei Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general
75 05 25 Primar Dispoziția 75 din 2020 privind aprobarea Listei cu obiectivele generale de management și a Listei obiectivelor specifice ale entității publice privind controlul intern/managerial la nivelul Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general
74 05 25 Primar Dispoziția 74 din 2020 privind numirea si stabilirea atributiilor Responsabililor cu riscurile in cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova Secretar general Caracter individual
73 05 25 Primar Dispoziția 73 din 2020 privind constituirea si stabilirea atributiilor Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova Secretar general Caracter individual
72 05 22 Primar Dispoziția 72 din 2020 privind actualizarea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementarii si dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei Comunei Gorgota, judeţul Prahova Secretar general Caracter individual
71 05 22 Primar Dispoziția 71 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară Secretar general Dispoziție PDF!
70 05 19 Primar Dispoziția 70 din 2020 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție ,,EXTINDERE REȚELE DE CANALIZARE ȘI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEȚUL PRAHOVA’ Secretar general
69 05 18 Primar Dispoziția 69 din 2020 privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare d-lui ..., persoana cu handicap grav Secretar general
68 05 15 Primar Dispoziție 68 din 2020 privind incadrarea, pe perioada nedeterminata, a doamnei ..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, judetul Prahova Secretar general Caracter individual
67 05 14 Primar Dispoziția 67 din 2020 privind incetarea contractului individual de munca al d-nei ... asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, judetul Prahova Secretar general Caracter individual
66 04 30 Primar Dispoziția 66 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna aprilie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
65 04 30 Primar Dispoziția 65 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Dispoziție PDF!
64 04 28 Primar Dispoziția 64 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Dispoziției nr. 61/22.04.2020 privind suspendarea raportului de serviciu la iniţiativa doamnei Olaru Georgiana, inspector... Secretar general Caracter individual
63 04 24 Primar Dispoziția 63 din 2020 privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare d-lui..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
62 04 22 Primar Dispoziția 62 din 2020 privind constituirea Comitetului Local pentru situaţii de urgenţă în vederea organizarii gestionării situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
61 04 22 Primar Dispoziția 61 din 2020 privind suspendarea raportului de serviciu la iniţiativa doamnei ..., inspector, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
60 04 14 Primar Dispoziția 60 din 2020 privind încetarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
59 04 14 Primar Dispoziția 59 din 2020 privind acordarea indemnizatiei lunare d-nei..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
58 04 13 Primar Dispoziția 58 din 2020 privind acordarea indemnizatiei lunare d-lui..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
57 04 09 Primar Dispoziția 57 din 2020 privind organizarea, desfășurarea și asigurarea cheltuielilor cu înhumarea defunctei... Secretar general Caracter individual
56 03 31 Primar Dispoziția 56 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna martie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
55 03 23 Primar Dispoziția 55 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară Secretar general
54 03 10 Primar Dispoziția 54 din 2020 privind desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plata prin trezorerie (OPHT), respectiv cecul de numerar la nivelul comunei Gorgota, judetul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
53 03 10 Primar Dispoziția 53 din 2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor şi desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect: execuție lucrări pentru obiectivul ”MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL – EXTINDERE CORP C1, DESFIINȚARE ANEXA C2, CONSTRUIRE ÎMPEJMUIRE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE, ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER JUDET PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU” Birou economic-financiar Caracter individual
52 03 10 Primar Dispoziția 52 din 2020 privind desemnarea unui expert cooptat (extern) pe langa Comisia de evaluare a ofertelor şi desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect: execuție lucrări pentru obiectivul ”MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL – EXTINDERE CORP C1, DESFIINȚARE ANEXA C2, CONSTRUIRE ÎMPEJMUIRE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE, ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER JUDET PRAHOVA, COMUNA GORGOTA Birou economic-financiar Caracter individual
51 03 10 Primar Dispoziția 51 din 2020 privind încetarea acordării indemnizației lunare d-nei ..., persoană cu handicap grav Birou economic-financiar Caracter individual
50 03 10 Primar Dispoziția 50 din 2020 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
49 03 10 Primar Dispoziția 49 din 2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din Comuna Gorgota, Județul Prahova în anul 2021 Birou economic-financiar Caracter individual
48 03 10 Primar Dispoziția 48 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna februarie 2020, pentru persoanele din cadrul Primăriei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Birou economic-financiar Caracter individual
47 03 10 Primar Dispoziția 47 din 2020 privind schimbarea sediului Secției de votare nr. 432 din Comuna Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
46 02 26 Primar Dispoziția 46 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna februarie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Birou economic-financiar Caracter individual
45 02 26 Primar Dispoziția 45 din 2020 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei domnului... Birou economic-financiar Caracter individual
44 02 18 Primar Dispoziția 44 din 2020 privind încadrarea, pe perioadă nedeterminată, a domnului Popa Victor, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
43 02 18 Primar Dispoziția 43 din 2020 privind încetarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav Birou economic-financiar Caracter individual
42 02 14 Primar Dispoziția 42 din 2020 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei Birou economic-financiar Caracter individual
41 02 14 Primar Dispoziția 41 din 2020 privind acordarea indemnizației lunare doamnei ..., persoană cu handicap grav Birou economic-financiar Caracter individual
40 02 14 Primar Dispoziția 40 din 2020 privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei ..., asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
39 02 14 Primar Dispoziția 39 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară Consiliul Local Dispoziție PDF!
38 02 10 Primar Dispoziția 38 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna ianuarie 2020, pentru persoanele din cadrul Primăriei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Birou economic-financiar Caracter individual
37 02 10 Primar Dispoziția 37 din 2020 privind stabilirea indemnizației brute lunare de care beneficiază domnul ..., viceprimarul Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
36 02 10 Primar Dispoziția 36 din 2020 privind stabilirea indemnizației brute lunare de care beneficiază domnul ..., primarul Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
35 02 10 Primar Dispoziția 35 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., secretarul general al Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
34 02 10 Primar Dispoziția 34 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ... șofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
33 02 10 Primar Dispoziția 33 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., îngrijitor în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Secretar general
32 02 10 Primar Dispoziția 32 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., șofer buldoexcavator în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
31 02 10 Primar Dispoziția 31 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., șofer microbuz școlar în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
30 02 10 Primar Dispoziția 30 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., șofer I în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
29 02 10 Primar Dispoziție 29 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ... referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
28 02 10 Primar Dispoziția 28 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ... referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
27 02 10 Primar Dispoziția 27 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ... referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
26 02 10 Primar Dispoziția 26 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ... inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
25 02 10 Primar Dispoziția 25 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ... consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
24 02 10 Primar Dispoziția 24 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ... referent, clasa III, grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
23 02 10 Primar Dispoziția 23 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ... inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
22 02 10 Primar Dispoziția 22 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ... inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
21 02 10 Primar Dispoziția 21 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ... inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
20 02 10 Primar Dispoziția 20 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Birou economic-financiar Caracter individual
19 02 03 Primar Dispoziția 19 din 2020 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de venit minim garantat, perioada de acordare: februarie – martie 2020; Tatomir Mihaela, Alecu Costela Caracter individual
18 02 03 Primar Dispoziția 18 din 2020 privind acordarea ajutorului social Tatomir Mihaela, Alecu Costela Caracter individual
17 01 23 Primar Dispoziția 17 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară Consiliul Local Dispoziție PDF!
16 01 20 Primar Dispoziția 16 din 2020 privind stabilirea indemnizației lunare cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Birou economic-financiar Dispoziție PDF
15 01 20 Primar Dispoziția 15 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Birou economic-financiar Caracter individual
14 01 20 Primar Dispoziția 14 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Birou economic-financiar Caracter individual
13 01 20 Primar Dispoziția 13 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Birou economic-financiar Caracter individual
12 01 20 Primar Dispoziția 12 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Birou economic-financiar Caracter individual
11 01 20 Primar Dispoziția 11 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Birou economic-financiar Caracter individual
10 01 20 Primar Dispoziția 10 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Birou economic-financiar Caracter individual
9 01 20 Primar Dispoziția 9 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Birou economic-financiar Caracter individual
8 01 20 Primar Dispoziția 8 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Birou economic-financiar Caracter individual
7 01 20 Primar Dispoziția 7 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Birou economic-financiar Caracter individual
6 01 20 Primar Dispoziția 6 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Birou economic-financiar Caracter individual
5 01 09 Primar Dispoziția 5 din 2020 rivind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Birou economic-financiar Caracter individual
4 01 20 Primar Dispoziția 4 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Birou economic-financiar Caracter individual
3 01 20 Primar Dispoziția 3 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Birou economic-financiar Caracter individual
2 01 20 Primar Dispoziția 2 din 2020 privind acordarea indemnizației de hrană la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova în anul 2020; Birou economic-financiar Dispoziție PDF
1 01 09 Primar Dispoziția 1 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință deîndată Consiliul Local Gorgota Dispoziție PDF