Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Hotărârile consiliului local în anul 2018

Hotărârea 1 din 2018
2018
Hotărârea 2 din 2018
2018
Hotărârea 3 din 2018
2018
Hotărârea 4 din 2018
2018
Hotărârea 5 din 2018 privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Gorgota, județul Prahova, pentru anul 2017
2018
Hotărârea 6 din 2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2018-2019, la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
2018
Hotărârea 7 din 2018 privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 și utilizarea acestuia în anul 2018
2018
Hotărârea 8 din 2018 privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare utilizată în anul 2018
2018
Hotărârea 9 din 2018 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2019-2021 al comunei Gorgota, județul Prahova
2018
Hotărârea 10 din 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni
2018
Hotărârea 11 din 2018 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Sandu Ioan și declararea vacantării locului
2018
Hotărârea 12 din 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de asistență socială
2018
Hotărârea 13 din 2018 privind aprobarea documentației pentru PUZ-schimbare destinație teren din zonă unități industriale...
2018
Hotărârea 14 din 2018 privind modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2018
2018
Hotărârea 15 din 2018 privind aprobarea aderării comunei Mihai Viteazul, județul Constanța, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Apă-Canal Constanța"
2018
Hotărârea 16 din 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni(mai 2018-iulie 2018)
2018
Hotărârea 17 din 2018 privind aprobarea organizării, în anul 2018, a evenimentului "Căsătoria de aur" prin acordarea unor premii și diplome de excelență familiilor...
2018
Hotărârea 18 din 2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor...
2018
Hotărârea 19 din 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2018
2018
Hotărârea 20 din 2018 privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență, a ajutoarelor de deces și a nivelurilor orientative ale cuantumurilor acestora
2018
Hotărârea 21 din 2018 privind modificarea și completarea Anexei IV-Alte taxe administrate de serviciul Impozite și taxe locale...
2018
Hotărârea 22 din 2018 privind participarea unor categorii de elevi care frecventează cursurile unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Gorgota, județul Prahova, în tabere școlare gratuite în anul 2018
2018
Hotărârea 23 din 2018 privind acordarea unui ajutor de urgență
2018
Hotărârea 24 din 2018 privind aprobarea cumpărării unui imobil
2018
Hotărârea 25 din 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Gorgota, județul Prahova
2018
Hotărârea 26 din 2018 privind aprobarea finanțării proiectului "Realizarea Ansamblului monument istoric..."
2018
Hotărârea 27 din 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni(august 2018-octombrie 2018)
2018
Hotărârea 28 din 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Gorgota, județul Prahova
2018
Hotărârea 29 din 2018 privind aprobarea cotizației pentru anul 2018 destinate susținerii financiare a Grupului de AcțiuneLocală Cricov-Provița-Prahova
2018
Hotărârea 30 din 2018 privind aprobarea documentației pentru PUD-Ridicare restricție de construire...
2018
Hotărârea 31 din 2018 privind aprobarea cumpărării unor imobile(terenuri)
2018
Hotărârea 32 din 2018 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Gorgota în Consiliul de administrație și în Comisia pentru evaluarea...
2018
Hotărârea 33 din 2018 privind aprobarea desființării construcțiilor propuse spre desființare în cadrul proiectului "Modernizare..."
2018
Hotărârea 34 din 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Gorgota, județul Prahova
2018
Hotărârea 35 din 2018 privind aprobarea cumpărării unor imobile(terenuri)
2018
Hotărârea 36 din 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018...
2018
Hotărârea 37 din 2018 privind aprobarea desființării construcțiilor propuse spre desființare în cadrul proiectului "Modernizare..."
2018
Hotărârea 39 din 2018 privind aprobarea Proiectului de Amenajament pastoral pentru pajiștile aflate în proprietatea privată a comunei Gorgota, județul Prahova
2018
Hotărârea 40 din 2018 privind asocierea comunei Gorgota, județul Prahova cu Consiliul Județean Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții "Amenajare trotuare, parcări și rigole betonate pentru scurgerea apei în comuna Gorgota"
2018
Hotărârea 41 din 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Gorgota, județul Prahova
2018
Hotărârea 42 din 2018 privind acordarea unui ajutor de urgență
2018
Hotărârea 43 din 2018 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru semestrul I...
2018
Hotărârea 44 din 2018 privind aprobarea cumpărării unui imobil (teren și construcții)
2018
Hotărârea 45 din 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni(noiembrie 2018-ianuarie 2019)
2018
Hotărârea 46 din 2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al comunei Gorgota, județul Prahova, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general
2018
Hotărârea 47 din 2018 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare...
2018
Hotărârea 48 din 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Gorgota
2018
Hotărârea 49 din 2018 privind acordarea unui mandat special pentru aprobarea actualizării Planului anual de evoluție a tarifelor în cadrul Adunarii generale...
2018
Hotărârea 50 din 2018 privind stabilirea grilelor de salarizare și a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama comunei Gorgota, județul Prahova
2018
Hotărârea 51 din 2018 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 la nivelul UAT Gorgota, județul Prahova
2018
Hotărârea 52 din 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Gorgota, județul Prahova
2018
Hotărârea 53 din 2018 privind asocierea comunei Gorgota, județul Prahova cu Consiliul Județean Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții "Amenajare troturare, parcări și rigole betonate pentru scurgerea apei în comuna Gorgota"
2018