Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale Autorității executive-Primarul Comunei Gorgota, Județul Prahova, anul 2020

Nr.
Crt
Luna Ziua Inițiator Titlul actului Repartizat către Observații
0 05 24 Primar Proiect de dispoziție 45 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgom, judeţul Prahova în şedinţa ordinară Consiliul local Proiect PDF!
44 05 18 Primar Proiect de dispoziție 44 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova în ședință extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
35 04 21 Primar Proiect de dispoziție 35 din 2022 privind convocarea ȋn şedinţă ordinară a Consiliului Local al com. Gorgota în ședință ordinară Consiliul local Proiect PDF!
33 04 13 Primar Proiect de dispoziție 33 din 2022 privind acordarea indemnizației lunare doamnei..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
32 04 12 Primar Proiect de dispoziție 32 din 2022 privind încadrarea, pe perioadă nedeterminată, a doamnei ..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
34 04 13 Primar Proiect de dispoziție 34 din 2022 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă al comunei Gorgota, judeţul Prahova Secretar general Proiect PDF!
118 12 29 Primar Proiect de dispoziție 118 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna decembrie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
117 12 27 Primar Proiect de dispoziție 117 din 2021 privind încetarea acordării prevăzută la punctul 6 din anexa la Dispoziția primarului nr.89 din 04.11.2021 a stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță Secretar general Caracter individual
116 12 27 Primar Proiect de dispoziție 116 din 2021 privind neacordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei Secretar general Caracter individual
115 12 27 Primar Proiect de dispoziție 115 din 2021 privind încetarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
112 12 17 Primar Proiect de dispoziție 112 din 2021 privind acordarea indemnizatiei lunare domnului ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
111 12 17 Primar Proiect de dispoziție 111 din 2021 privind acordarea indemnizatiei lunare domnului ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
110 12 17 Primar Proiect de dispoziție 110 din 2021 privind acordarea indemnizatiei lunare domnului ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
109 12 16 Primar Proiect de dispoziție 109 din 2021 privind numirea domnului...în caliitate de curator special pentru minorul... Secretar general Caracter individual
108 12 16 Primar Proiect de dispoziție 108 din 2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416 din 2001, cu modificările și completările ulterioare și de alocație pentru susținerea familliei conform Legii nr.277/2010, cu modificările și completările ulterioare Secretar general Caracter individual
107 12 16 Primar Proiect de dispoziție 107 din 2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și sau petrolieri și a suplimentului pentru energie Secretar general Caracter individual
106 12 16 Primar Proiect de dispoziție 106 din 2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și sau petrolieri și a suplimentului pentru energie Secretar general Caracter individual
105 12 16 Primar Proiect de dispoziție 105 din 2021 privind încetarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
104 12 07 Primar Proiect de dispoziție 104 din 2021 privind modificarea și completarea Dispoziției primarului nr.16 din 10.02.2021 privind constituirea Comisiei responsabile cu întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale-Comuna Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
102 12 06 Primar Proiect de dispoziție 102 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
101 12 02 Primar Proiect de dispoziție 101 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna noiembrie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
100 11 26 Primar Proiect de dispoziție 100 din 2021 privind acordarea gradației 4, corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, doamnei ..., asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
99 11 26 Primar Proiect de dispoziție 99 din 2021 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
98 11 23 Primar Proiect de dispoziție 98 din 2021 privind acordarea indemnizaţiei cuvenitii persoanei cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă efectuat de asistenţii personali în anul 2021 la nivelul Comunei Gorgota, judeţul Prahova Secretar general Caracter individual
96 11 09 Primar Proiect de dispoziție 96 din 2021 privind desemnarea unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, Județul Prahova ca persoane responsabile cu implementarea prevederilor Legii nr.226 din 2021 și a H.G.Nr.1073 din 2021 Secretar general Caracter individual
95 11 09 Primar Proiect de dispoziție 95 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
94 11 09 Primar Proiect de dispoziție 94 din 2021 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei..., asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
93 11 09 Primar Proiect de dispoziție 93 din 2021 privind rectificarea Actului de căsătorie nr.8 din 13.03.1958, exemplarele I și II întocmit la Primăria comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
92 11 08 Primar Proiect de dispoziție 92 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
91 11 08 Primar Proiect de dispoziție 91 din 2021 privind acordarea indemnizaţiei cuvenitii persoanei cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă efectuat de asistenţii personali în anul 2021 la nivelul Comunei Gorgota, judeţul Prahova Secretar general Caracter individual
90 11 04 Primar Proiect de dispoziție 90 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
89 11 04 Primar Proiect de dispoziție 89 din 2021 privind acordarea dreptului la stimulent educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță Secretar general Caracter individual
88 11 04 Primar Proiect de dispoziție 88 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna octombrie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
87 10 28 Primar Proiect de dispoziție 87 din 2021 privind încadrarea, pe perioada nedeterminată, a doamnei ..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
86 10 28 Primar Proiect de dispoziție 86 din 2021 privind încetarea de drept a contractului inndividual de muncă al domnului..., asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
85 10 25 Primar Proiect de dispoziție 85 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
82 10 08 Primar Proiect de dispoziție 82 din 2021 privind desemnarea persoanelor cărora le revine sarcina completării ținerii la zi a registruluui agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării datelor din acesta Secretar general Caracter individual
81 10 06 Primar Proiect de dispoziție 81 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna septembrie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
80 10 06 Primar Proiect de dispoziție 80 din 2021 privind încetarea suspendării raportului de serviciu și reluarea activității doamnei..., inspector, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
79 09 30 Primar Proiect de dispoziție 79 din 2021 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
78 09 30 Primar Proiect de dispoziție 78 din 2021 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
77 09 30 Primar Proiect de dispoziție 77 din 2021 privind încetarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
75 09 20 Primar Proiect de dispoziție 75 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Secretar general Proiect PDF!
74 09 16 Primar Proiect de dispoziție 74 din 2021 privind reorganizarea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din Comuna Gorgota, Județul Prahova în anul 2021 Secretar general Caracter individual
73 09 16 Primar Proiect de dispoziție 73 din 2021 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Gorgota, judeţul Prahova în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „ALEXANDRU IOAN CUZA", sat Potigrafu - PJ, comuna Gorgota,judeţu/ Prahova, pentru anul şcolar 2021-2022 Secretar general Caracter individual
72 09 16 Primar Proiect de dispoziție 72 din 2021 privind acordarea indemnizației lunare domnului ...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
71 09 07 Primar Proiect de dispoziție 71 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna august 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
70 09 07 Primar Proiect de dispoziție 70 din 2021 privind rectificarea Actului de căsătorie nr.38 din 29.09.1979, exemplarele I și II întocmit la Primăria comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
69 08 31 Primar Proiect de dispoziție 69 din 2021 privind încetarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
68 08 31 Primar Proiect de dispoziție 68 din 2021 privind încetarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
67 08 20 Primar Proiect de dispoziție 67 din 2021 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
66 08 20 Primar Proiect de dispoziție 66 din 2021 privind rectificarea Actului de naștere nr.14 din 25.03.1956, exemplarele I și II întocmit la Primăria comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
65 08 20 Primar Proiect de dispoziție 65 din 2021 privind rectificarea Actului de căsătorie nr.33 din 06.10.1990, exemplarele I și II întocmit la Primăria comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
63 08 05 Primar Proiect de dispoziție 63 din 2021 privind rectificarea Actului de căsătorie nr.34 din 27.12.1955, exemplarele I și II întocmit la Primăria comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
61 08 05 Primar Proiect de dispoziție 61 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
60 08 05 Primar Proiect de dispoziție 60 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
59 08 05 Primar Proiect de dispoziție 59 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
58 08 05 Primar Proiect de dispoziție 58 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
57 08 05 Primar Proiect de dispoziție 57 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna iulie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
56 07 29 Primar Proiect de dispoziție 56 din 2021 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
55 07 01 Primar Proiect de dispoziție 55 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna iunie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
52 06 09 Primar Proiect de dispoziție 52 din 2021 privind desemnarea unui expert cooptat (extern) pe langa Comisia de evealuare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: executie lucrari aferente obiectivului R de investitii "DESFIINTARE GRAD/NITA (CORP C1), CONSTRUIRE GAD/NITA, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENA]ARI EXTERIOARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER" Secretar general Caracter individual
51 06 09 Primar Proiect de dispoziție 51 din 2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor şi desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii "DESFIINTARE GRAD/NITA (CORP Cl), CONSTRUIRE GRAD/NITA, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE Sl PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE Sl ORGANIZARE DE SANTIER" Secretar general Caracter individual
50 06 09 Primar Proiect de dispoziție 50 din 2021 privind acordarea indemnizației lunare domnului...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
48 06 09 Primar Proiect de dispoziție 48 din 2021 privind rectificarea Actului de deces nr.42 din 16.08.2011, exemplarele I și II întocmit lla Primăria comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
47 05 28 Primar Proiect de dispoziție 47 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna mai 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
46 05 28 Primar Proiect de dispoziție 46 din 2021 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
45 05 21 Primar Proiect de dispoziție 45 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă ordinară Consiliul local Proiect PDF!
44 05 11 Primar Proiect de dispoziție 44 din 2021 privind acordarea indemnizației lunare doamnei...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
43 05 11 Primar Proiect de dispoziție 43 din 2021 privind delegarea atribuțiilor secretarului general al Comunei Gorgota în unele situații în care titularul este indisponibil Secretar general Caracter individual
42 05 05 Primar Proiect de dispoziție 42 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
41 05 05 Primar Proiect de dispoziție 41 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna aprilie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
40 05 05 Primar Proiect de dispoziție 40 din 2021 privind constituirea Comisiei de evaluare pentru licitația publică organizată pentru închirierea unui imobil(teren și construcție) domeniu privat al Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
39 04 29 Primar Proiect de dispoziție 39 din 2021 privind suspendarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
38 04 16 Primar Proiect de dispoziție 38 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă ordinară Secretar general Proiect PDF!
36 03 31 Primar Proiect de dispoziție 36 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna martie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
35 03 31 Primar Proiect de dispoziție 35 din 2021 privind acordarea indemnizației lunare doamnei...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
34 03 31 Primar Proiect de dispoziție 34 din 2021 privind acordarea indemnizației lunare doamnei...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
33 03 31 Primar Proiect de dispoziție 33 din 2021 privind constituirea Comisiei de evaluare pentru licitația publică organizată pentru închirierea unui imobil(teren și construcție) domeniu privat al Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
32 03 31 Primar Proiect de dispoziție 32 din 2021 privind stabilirea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
31 03 31 Primar Proiect de dispoziție 31 din 2022 privind stabilirea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
30 03 31 Primar Proiect de dispoziție 30 din 2021 privind acordarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
17 02 10 Primar Proiect de dispoziție 17 din 2021 privind constituirea Comisiei responsabile cu întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale-Comuna Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
16 02 10 Primar Proiect de dispoziție 16 din 2021 privind constituirea Comisiei responsabile cu întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale-Comuna Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
15 02 10 Primar Proiect de dispoziție 15 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare dlui..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
1 01 04 Primar Proiect de dispoziție 1 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa de îndată Consiliul local Proiect PDF!
148 12 29 Primar Proiect de dispoziție 148 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna decembrie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota,judeţul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanţate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
147 12 29 Primar Proiect de dispoziție 147 din 2020 privind acordarea indemnizaţiei lunare doamnei...a, persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
144 12 08 Primar Proiect de dispoziție 144 din 2020 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Gorgota, judeţul Prahova în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „ALEXANDRU IOAN CUZA", sat Potigrafu - PJ, comuna Gorgota,judeţu/ Prahova, pentru anul şcolar 2020-2021 Secretar general Caracter individual
141 11 27 Primar Proiect de dispoziție 141 din 2020 privind autorizarea d-nei Dănilă Anca, secretarul general al Comunei Gorgota, județul Prahova ca persoană abilitată cu implementarea prevederilor legale privind declarația de avere și declarația de interese în cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
140 11 27 Primar Proiect de dispoziție 140 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna noiembrie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
139 11 27 Primar Proiect de dispoziție 139 din 2020 privind beneficiarii și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței Secretar general Caracter individual
138 11 24 Primar Proiect de dispoziție 138 din 2020 privind încetarea indemnizaţiei cuvenită persoanei cu handicap grav... Secretar general Caracter individual
137 11 24 Primar Proiect de dispoziție 137 din 2020 privind desemnarea personalului tehnic pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite în comuna Gogota pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 Secretar general Caracter individual
136 11 13 Primar Proiect de dispoziție 136 din 2020 privind constituirea și numirea Comisiei pentru efectuarea unei inspecții fizice pentru lucrările efectuate, în perioada 2017-2019, de U.A.T. Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
135 11 06 Primar Proiect de dispoziție 135 din 2020 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova, Circumscripția electorală nr.31 Secretar general Proiect PDF!
133 10 30 Primar Proiect de dispoziție 133 din 2020 privind încetarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
132 10 30 Primar Proiect de dispoziție 132 din 2020 privind desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plata prin trezorerie (OPHTJ, respectiv cecul de numerar la nivelul comunei Gorgota,judetul Prahova Secretar general Caracter individual
131 10 30 Primar Proiect de dispoziție 131 din 2020 privind încetarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
130 10 30 Primar Proiect de dispoziție 130 din 2020 privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 Secretar general Proiect PDF!
129 10 30 Primar Proiect de dispoziție 129 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna octombrie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota,judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanţate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
128 10 30 Primar Proiect de dispoziție 128 din 2020 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de venit minim garantat, sezon noiembrie 2020-martie 2021 Secretar general Caracter individual
127 10 30 Primar Proiect de dispoziție 127 din 2020 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
126 10 30 Primar Proiect de dispoziție 126 din 2020 privind suspendarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
125 10 30 Primar Proiect de dispoziție 125 din 2020 privind suspendarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
122 10 30 Primar Proiect de dispoziție 122 din 2020 privind încetarea contractului individual de munca domnului ..., asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota,judeţul Prahova Secretar general Caracter individual
121 10 23 Primar Proiect de dispoziție 121 din 2020 privind încetarea acordorii indemnizaţiei lunare d-nei ..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
120 10 16 Primar Proiect de dispoziție 120 din 2020 privind numirea doamnei ... în calitate de curator special pentru minora ... Secretar general Caracter individual
119 10 09 Primar Proiect de dispoziție 119 din 2020 privind acordarea indemnizaţiei cuvenită persoanei cu handicap grav, pe perioada concediului de odihna efectuat ele asistenţii personali în anul 2020 la nivelul Comunei Gorgota, judeţul Prahova Secretar general Caracter individual
118 09 30 Primar Proiect de dispoziție 118 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna septembrie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota,judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finan,tate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
6 01 10 Primar Proiect de dispoziție 6 din 2022 privind soluţionarea contestaţiilor formulate de SC PREMIUM INTERFINANCE SRL, fmpotriva Raportului de inspecţie fiscala nr. 543 din 27.01.2020, a Deciziei de impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2017, a Deciziei de impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2018, a Deciziei de impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2019, a Deciziei ide impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligaţiile fiscale suplimentare aferente anului 2020, ia Deciziei de impunere nr. 513 din 16.03.2021 privind obligaţiile fiscale aferente anului 2021 si a Adresei nr. 4578 din 13.09.2021 Secretar general Proiect PDF!
30 03 29 Primar Proiect de dispoziție 30 din 2022 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna martie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota,judeţul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanţate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
29 03 29 Primar Proiect de dispoziție 29 din 2022 privind modificarea dreptului la stimulent educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță la nivelul comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
28 03 29 Primar Proiect de dispoziție 28 din 2022 privind modificarea sumei acordate cu titlu de ajutor social beneficiarilor de venit minim garantat, la nivelul comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
27 03 29 Primar Proiect de dispoziție 27 din 2022 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
25 03 14 Primar Proiect de dispoziție 25 din 2022 privind desemnarea unui expert cooptat (extern) pe langa Comisia de evealuare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: executie lucrari aferente obiectivului de investitii "DESFIINTARE GRADINITA (CORP Cl), CONSTRUIRE GRADINITA, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER" Secretar general Caracter individual
24 03 09 Primar Proiect de dispoziție 24 din 2022 privind încetarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
23 03 01 Primar Proiect de dispoziție 23 din 2022 privind acordarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
22 03 01 Primar Proiect de dispoziție 22 din 2022 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna februarie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota,judeţul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanţate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
20 02 09 Primar Proiect de dispoziție 20 din 2022 privind acordarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
19 02 09 Primar Proiect de dispoziție 19 din 2022 privind încetarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
17 02 04 Primar Proiect de dispoziție 17 din 2022 privind acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi si / sau petrolieri, beneficiarilor domiciliati in comuna Gorgota, judetul Prahova, in perioada ianuarie2022 · martie 2022 Secretar general Caracter individual
16 01 31 Primar Proiect de dispoziție 16 din 2022 privind reorganizarea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din Comuna Gorgota, Județul Prahova în anul 2022 Secretar general Caracter individual
15 01 31 Primar Proiect de dispoziție 15 din 2022 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna ianuarie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota,judeţul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanţate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
14 01 28 Primar Proiect de dispoziție 14 privind aprobarea proiectului de buget al Comunei Gorgota pe anul 2022 şi estimările acestuia pentru anii 2023-2025 Secretar general Proiect PDF!
13 01 28 Primar Proiect de dispoziție 13 privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Secretar general Caracter individual
12 01 20 Primar Proiect de dispoziție 12 din 2022 privind încadrarea doamnei..., CNP..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota Secretar general Caracter individual
11 01 18 Primar Proiect de dispoziție 11 din 2022 privind încetarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
10 01 17 Primar Proiect de dispoziție 10 din 2022 privind încetarea acordării prevăzută la punctul 9 din anexa la Dispoziția primarului nr.89 din 04.11.2021 a stimulentului eduațional acordat sub forma de tichete sociale pentru grădiniță Secretar general Caracter individual
9 01 17 Primar Proiect de dispoziție 9 din 2022 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei Secretar general Caracter individual
8 01 17 Primar Proiect de dispoziție 8 din 2022 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei Secretar general Caracter individual
7 01 10 Primar Proiect de dispoziție 7 din 2022 privind stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei Secretar general Caracter individual
5 01 05 Primar Proiect de dispoziție 5 din 2022 privind acordarea ajutorului de deces Secretar general Caracter individual
3 01 05 Primar Proiect de dispoziție 3 din 2022 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și sau petrolieri, beneficiarilor Legii 416 din 2001 privind venitul minim garantat, domiciliați în comuna Gorgota, Județul Prahova, în perioada decembrie 2021-martie 2022 Secretar general Caracter individual
2 01 05 Primar Proiect de dispoziție 2 din 2022 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și sau petrolieri, beneficiarilor domiciliați în comuna Gorgota, județul Prahova, în perioada decembrie 2021-martie 2021 Secretar general Caracter individual
1 01 05 Primar Proiect de dispoziție 1 din 2022 privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale beneficiarilor domiciliați în comuna Gorgota, județul Prahova, în perioada decembrie 2021-martie 2022 Secretar general Caracter individual
26 03 23 Primar Proiect de dispoziție 26 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă ordinară Consiliul local Proiect PDF!
21 02 23 Primar Proiect de dispoziție 21 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
18 02 04 Primar Proiect de dispoziție 18 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă ordinară Consiliul local Proiect PDF!
4 01 05 Primar Proiect de dispoziție 4 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinara de îndată Consiliul local Proiect PDF!
114 12 27 Primar Proiect de dispoziție 114 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
113 12 21 Primar Proiect de dispoziție 113 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
103 12 07 Primar Proiect de dispoziție 103 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
97 11 18 Primar Proiect de dispoziție 97 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință ordinară Consiliul local Proiect PDF!
84 10 22 Primar Proiect de dispoziție 84 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară Consiliul local Proiect PDF!
83 10 11 Primar Proiect de dispoziție 83 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
76 09 Primar Proiect de dispoziție 76 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova În şedinţa ordinară - Proiect PDF!
64 08 19 Primar Proiect de dispoziție 64 din 2021 privind aprobarea Planului de pregatire în domeniul situaţiilor de urgenţă al comunei Gorgota, judeţul Prahova - Proiect PDF!
62 08 05 Primar Proiect de dispoziție 62 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară Consiliul local Proiect PDF!
54 07 01 Primar Proiect de dispoziție 54 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară Consiliul local Proiect PDF!
53 06 29 Primar Proiect de dispoziție 53 din 2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2021 Consiliul local Proiect PDF!
28 03 16 Primar Proiect de dispoziție 28 din 2021 privind desemnarea responsabilului cu evidența militară la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
27 03 16 Primar Proiect de dispoziție 27 din 2021 privind constituirea Comisiei pentru probleme de apărare, din Comuna Gorgota, Județul Prahova privind desemnarea responsabilului cu evidența militară la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
26 03 16 Primar Proiect de dispoziție 26 din 2021 privind încetarea contractului individual de munca al doamnei Soare Luminița, asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
25 03 15 Primar Proiect de dispoziție 25 din 2021 privind încadrarea, pe perioada nedeterminată, a doamnei ..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
24 03 10 Primar Proiect de dispoziție 24 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
22 03 04 Primar Proiect de dispoziție 22 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
21 02 26 Primar Proiect de dispoziție 21 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna februarie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
20 02 23 Primar Proiect de dispoziție 20 din 2021 privind reorganizarea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din Comuna Gorgota, Județul Prahova în anul 2021 Secretar general Caracter individual
19 02 19 Primar Proiect de dispoziție 19 din 2021 privind reorganizarea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol, runda 2020, din Comuna Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
18 02 18 Primar Proiect de dispoziție 18 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară Consiliul local Proiect PDF!
14 02 01 Primar Proiect de dispoziție 14 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna ianuarie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
13 02 01 Primar Proiect de dispoziție 13 din 2021 are caracter personal Secretar general Caracter individual
12 02 01 Primar Proiect de dispoziție 12 din 2021 Secretar general Caracter individual
11 02 01 Primar Proiect de dispoziție 11 din 2021 privind reglementarea lucrului cu foc deschis, în cadrul Primăriei Comunei Gorgota, judeţul Prahova Secretar general Caracter individual
10 02 01 Primar Proiect de dispoziție 10 din 2021 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și al Centrului Operativ pentru Situații de Urgență Secretar general Caracter individual
9 02 01 Primar Proiect de dispoziție 9 din 2021 privind constituirea Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Comuna Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
8 02 01 Primar Proiect de dispoziție 8 din 2021 privind acordarea indemnizației lunare doamnei...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
7 02 01 Primar Proiect de dispoziție 7 din 2021 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru asistenții personali ai persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, judeţul Prahova începând cu data de 13 ianuarie 2020 Secretar general Caracter individual
6 02 01 Primar Proiect de dispoziție 6 din 2021 privind stabilirea indemnizației lunare cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, la nivelul Comunei Gorgota, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2021 Secretar general Caracter individual
5 02 01 Primar Proiect de dispoziție 5 din 2021 privind acordarea indemnizației de hrană la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova în anul 2021 Secretar general Caracter individual
4 01 21 Primar Proiect de dispoziție 4 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă ordinara - Dispoziție PDF!
3 01 19 Primar Proiect de dispoziție 3 din 2021 privind constituirea Grupului de lucru POAD 2020 - 2021 la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
2 01 08 Primar Proiect de dispoziție 2 din 2021 privind completarea Dispoziției Primarului nr. 132 din 30.10.2020 privind desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plată prin trezorerie (OPHT), respectiv cecul de numerar la nivelul comunei Gorgota, judetul Prahova; Secretar general Caracter individual
37 04 01 Primar Proiect de dispoziție 37 din 2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova Consiliul local Proiect PDF!
23 03 04 Primar Proiect de dispoziție 23 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară Consiliul local Proiect PDF !
29 03 23 Primar Proiect de dispoziție 29 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
145 12 18 Primar Proiect de dispoziție 145 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară Consiliul local Proiect PDF!
143 12 08 Primar Proiect de dispoziție 143 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară Consiliul local Proiect PDF!
142 12 08 Primar Proiect de dispoziție 142 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință extraordinară Consiliul local Proiect PDF!
117 09 30 Primar Proiect de dispoziție 117 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.) Secretar general Caracter individual
116 09 30 Primar Proiect de dispoziție 116 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.) Secretar general Caracter individual
115 09 30 Primar Proiect de dispoziție 115 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.) Secretar general Caracter individual
114 09 30 Primar Proiect de dispoziție 114 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.) Secretar general Caracter individual
113 09 30 Primar Proiect de dispoziție 113 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.) Secretar general Caracter individual
112 09 30 Primar Proiect de dispoziție 112 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.) Secretar general Caracter individual
111 09 30 Primar Proiect de dispoziție 111 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.) Secretar general Caracter individual
110 09 25 Primar Proiect de dispoziție 110 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.) Secretar general Caracter individual
109 09 25 Primar Proiect de dispoziție 109 din 2020 privind acordarea indemnizației lunare domnului..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
108 09 25 Primar Proiect de dispoziție 108 din 2020 privind acordarea indemnizației lunare doamnei..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
107 09 25 Primar Proiect de dispoziție 107 din 2020 privind desemnarea personalului tehnic responsabil cu organizarea secţiilor de votare şi sprijinirea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite în comuna Gogota pentru alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 Secretar general Caracter individual
106 09 18 Primar Proiect de dispoziție 106 din 2020 privind privind soluționarea contestației formulată de S.C. PREMIUM INTERFINANCE SRL, împotriva Deciziei de impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligațiile fiscale suplimentare și a Raportului de inspecție fiscală nr. 543 din 27.01.2020 Secretar general Proiect PDF!
105 09 18 Primar Proiect de dispoziție 105 din 2020 privind acordarea indemnizației lunare doamnei..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
104 09 18 Primar Proiect de dispoziție 104 din 2020 privind încadrarea, pe perioada nedeterminată, a doamnei ..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
103 09 09 Primar Proiect de dispoziție 103 din 2020 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei ..., în calitate de reprezentant legal al minorului ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
102 09 09 Primar Proiect de dispoziție 102 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă extraordinara Secretar general Proiect PDF!
101 09 09 Primar Proiect de dispoziție 101 din 2020 privind desemnarea reprezentantului Primarului Comunei Gorgota în Consiliul de Administratie al Scoliii Alexandru Ioan Cuza-sat Potigrafu, comuna Gorgota Secretar general Caracter individual
100 09 09 Primar Proiect de dispoziție 100 din 2020 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova, în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 Secretar general Proiect PDF!
99 09 01 Primar Proiect de dispoziție 99 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă extraordinara Secretar general Proiect PDF!
98 08 31 Primar Proiect de dispoziție 98 din 2020 privind stabilirea modalităţilor de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional (S.N.S.E.D.) la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
97 08 31 Primar Proiect de dispoziție 97 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna august 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene. Secretar general Caracter individual
96 08 26 Primar Proiect de dispoziție 96 din 2020 privind acordarea indemnizației lunare doamnei ..., în calitate de reprezentant legal al minorului ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
95 08 21 Primar Proiect de dispoziție 95 din 2020 privind acordarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
94 08 21 Primar Proiect de dispoziție 94 din 2020 privind încetarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
93 08 21 Primar Proiect de dispoziție 93 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă ordinara Secretar general Proiect PDF!
92 08 20 Primar Proiect de dispoziție 92 din 2020 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova, în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 Secretar general Proiect PDF!
91 08 06 Primar Proiect de dispoziție 91 din 2020 privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizarii și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 Secretar general Proiect PDF!
90 08 06 Primar Proiect de dispoziție 90 din 2020 privind desemnarea personalului din aparatul tehnic auxiliar de pe lângă Biroul Electoral al Circumscripţiei nr. 55 Gorgota, judetul Prahova la alegerile autorităților publice locale din data de 27 septembrie 2020. Secretar general Caracter individual
89 08 03 Primar Proiect de dispoziție 89 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna iulie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
88 08 03 Primar Proiect de dispoziție 88 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă extraordinara Secretar general Proiect PDF!
87 08 03 Primar Proiect de dispoziție 87 din 2020 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor Legii nr. 146 din 2020 privind acordarea de măști pentru protectia cetățenilor români de virusul COVID-19 la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
86 08 03 Primar Proiect de dispoziție 86 din 2020 privind stabilirea modalităţilor de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru persoanele vârstnice și persoanele fără adăpost - S.N.S.P.V.P.A. la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
85 08 03 Primar Proiect de dispoziție 85 din 2020 privind incetarea raportului de serviciu al domnului ..., şofer, gradaţia 5 în cadrul Compartimentului auto, administrativ, întreţinere, pază al aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin demisie Secretar general Caracter individual
84 08 03 Primar Proiect de dispoziție 84 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau incetarea unor prestatii sau beneficii de asistenta sociala (alocatie pentru sustinerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgenta sau deces sau pentru incalzirea locuintei sau beneficiari vmg, tichete sociale gradinita, etc.) Secretar general Caracter individual
83 08 03 Primar Proiect de dispoziție 83 din 2020 privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare d-lui. ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
82 07 01 Primar Proiect de dispoziție 82 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna mai 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene. Secretar general Caracter individual
81 06 19 Primar Proiect de dispoziție 81 din 2020 privind încetarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
80 06 19 Primar Proiect de dispoziție 80 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară Secretar general, Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Proiect PDF!
79 06 11 Primar Proiect de dispoziție 79 din 2020 privind constituirea Grupului de lucru POAD 2019-2020 la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
78 06 10 Primar Proiect de dispoziție 78 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota în ședință extraordinară Consiliul Local Proiect PDF!
77 06 10 Primar Proiect de dispoziție 77 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna mai 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene. Consiliul Local Caracter individual
76 05 25 Primar Proiect de dispoziție 76 din 2020 privind aprobarea Ghidului privind elaborarea procedurilor de sistem și operaționale în cadrul Primăriei Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Proiect PDF!
75 05 25 Primar Proiect de dispoziție 75 din 2020 privind aprobarea Listei cu obiectivele generale de management și a Listei obiectivelor specifice ale entității publice privind controlul intern/managerial la nivelul Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Proiect PDF!
74 05 25 Primar Proiect de dispoziție 74 din 2020 privind numirea si stabilirea atributiilor Responsabililor cu riscurile in cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova Secretar general Caracter individual
73 05 25 Primar Proiect de dispoziție 73 din 2020 privind constituirea si stabilirea atributiilor Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova Secretar general Caracter individual
72 05 22 Primar Proiect de dispoziție 72 din 2020 privind actualizarea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementarii si dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei Comunei Gorgota, judeţul Prahova Secretar general Caracter individual
71 05 22 Primar Proiect de dispoziție 71 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară Secretar general Proiect PDF!
70 05 19 Primar Proiect de dispoziție 70 din 2020 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție ,,EXTINDERE REȚELE DE CANALIZARE ȘI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEȚUL PRAHOVA’ Secretar general Caracter individual
69 05 18 Primar Proiect de dispoziție 69 din 2020 privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare d-lui ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
68 05 15 Primar Proiect de dispoziție 68 din 2020 privind incadrarea, pe perioada nedeterminata, a doamnei ..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, judetul Prahova Secretar general Caracter individual
67 05 14 Primar Proiect de dispoziție 67 din 2020 privind incetarea contractului individual de munca al d-nei ... asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, judetul Prahova Secretar general Caracter individual
66 04 30 Primar Proiect de dispoziție 66 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna aprilie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
65 04 30 Primar Proiect de dispoziție 65 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară Secretar general Proiect PDF!
64 04 28 Primar Proiect de dispoziție 64 din 2020 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Dispoziției nr. 61/22.04.2020 privind suspendarea raportului de serviciu la iniţiativa doamnei ..., inspector, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
63 04 24 Primar Proiect de dispoziție 63 din 2020 privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare d-lui..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
62 04 22 Primar Proiect de dispoziție 62 din 2020 privind constituirea Comitetului Local pentru situaţii de urgenţă în vederea organizarii gestionării situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
61 04 22 Primar Proiect de dispoziție 61 din 2020 privind suspendarea raportului de serviciu la iniţiativa doamnei ..., inspector, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
60 04 14 Primar Proiect de dispoziție 60 din 2020 privind încetarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
59 04 14 Primar Proiect de dispoziție 59 din 2020 privind acordarea indemnizatiei lunare d-nei..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
58 04 13 Primar Proiect de dispoziție 58 din 2020 privind acordarea indemnizatiei lunare d-lui..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
57 04 09 Primar Proiect de dispoziție 57 din 2020 privind organizarea, desfășurarea și asigurarea cheltuielilor cu înhumarea defunctei... Secretar general Caracter individual
56 03 31 Primar Proiect de dispoziție 56 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna martie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
55 03 23 Primar Proiect de dispoziție 55 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară Secretar general
54 03 10 Primar Proiect de dispoziție 54 din 2020 privind desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plata prin trezorerie (OPHT), respectiv cecul de numerar la nivelul comunei Gorgota, judetul Prahova Secretar general Caracter individual
53 03 10 Primar Proiect de dispoziție 53 din 2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor şi desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect:  execuție lucrări pentru obiectivul ”MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL – EXTINDERE CORP C1, DESFIINȚARE ANEXA C2, CONSTRUIRE ÎMPEJMUIRE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE, ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER JUDET PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU” Secretar general Caracter individual
52 03 10 Primar Proiect de dispoziție 52 din 2020 privind desemnarea unui expert cooptat (extern) pe langa Comisia de evaluare a ofertelor şi desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect:  execuție lucrări pentru obiectivul ”MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL – EXTINDERE CORP C1, DESFIINȚARE ANEXA C2, CONSTRUIRE ÎMPEJMUIRE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE, ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER JUDET PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, Secretar general Caracter individual
51 03 10 Primar Proiect de dispoziție 51 din 2020 privind încetarea acordării indemnizației lunare d-nei ..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
50 03 10 Primar Proiect de dispoziție 50 din 2020 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
49 03 10 Primar Proiect de dispoziție 49 din 2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din Comuna Gorgota, Județul Prahova în anul 2021 Secretar general Caracter individual
48 03 10 Primar Proiect de dispoziție 48 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna februarie 2020, pentru persoanele din cadrul Primăriei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
47 03 10 Primar Proiect de dispoziție 47 din 2020 privind schimbarea sediului Secției de votare nr. 432 din Comuna Gorgota, județul Prahova Secretar general Proiect PDF!
46 02 26 Primar Proiect de dispoziție 46 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna februarie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
45 02 26 Primar Proiect de dispoziție 45 din 2020 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei domnului... Secretar general Caracter individual
44 02 18 Primar Proiect de dispoziție 44 din 2020 privind încadrarea, pe perioadă nedeterminată, a domnului ..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
43 02 18 Primar Proiect de dispoziție 43 din 2020 privind încetarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
42 02 14 Primar Proiect de dispoziție 42 din 2020 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei Secretar general Caracter individual
41 02 14 Primar Proiect de dispoziție 41 din 2020 privind acordarea indemnizației lunare doamnei ..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
40 02 14 Primar Proiect de dispoziție 40 din 2020 privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei ..., asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
39 02 14 Primar Proiect de dispoziție 39 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară Secretar general Proiect PDF!
38 02 10 Primar Proiect de dispoziție 38 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna ianuarie 2020, pentru persoanele din cadrul Primăriei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
37 02 10 Primar Proiect de dispoziție 37 din 2020 privind stabilirea indemnizației brute lunare de care beneficiază domnul ..., viceprimarul Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
36 02 10 Primar Proiect de dispoziție 36 din 2020 privind stabilirea indemnizației brute lunare de care beneficiază domnul ..., primarul Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
35 02 10 Primar Proiect de dispoziție 35 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., secretarul general al Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
34 02 10 Primar Proiect de dispoziție 34 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ... șofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
33 02 10 Primar Proiect de dispoziție 33 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., îngrijitor în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
32 02 10 Primar Proiect de dispoziție 32 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., șofer buldoexcavator în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
31 02 10 Primar Proiect de dispoziție 31 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., șofer microbuz școlar în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
30 02 10 Primar Proiect de dispoziție 30 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., șofer I în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
29 02 10 Primar Proiect de dispoziție 29 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ... referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
28 02 10 Primar Proiect de dispoziție 28 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ... referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
27 02 10 Primar Proiect de dispoziție 27 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ... referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
26 02 10 Primar Proiect de dispoziție 26 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ... inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
25 02 10 Primar Proiect de dispoziție 25 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ... consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
24 02 10 Primar Proiect de dispoziție 24 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ... referent, clasa III, grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
23 02 10 Primar Proiect de dispoziție 23 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ... inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
22 02 10 Primar Proiect de dispoziție 22 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ... inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
21 02 10 Primar Proiect de dispoziție 21 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ... inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
20 02 10 Primar Proiect de dispoziție 20 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
19 01 31 Primar Proiect de dispoziție 19 din 2020 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de venit minim garantat, perioada de acordare: februarie – martie 2020; Secretar general Caracter individual
18 01 31 Primar Proiect de dispoziție 18 din 2020 privind acordarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
17 01 23 Primar Proiect de dispoziție Nr.474 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară Secretar general Proiect PDF!
16 01 20 Primar Proiect de dispoziție Nr.375 din 2020 privind stabilirea indemnizației lunare cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Secretar general Proiect PDF
15 01 20 Primar Proiect de dispoziție Nr.15 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Secretar general Caracter individual
14 01 20 Primar Proiect de dispoziție Nr.14 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Secretar general Caracter individual
13 01 20 Primar Proiect de dispoziție Nr.13 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Secretar general Caracter individual
12 01 20 Primar Proiect de dispzoiție Nr.12 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Secretar general Caracter individual
11 01 20 Primar Proiect de dispoziție Nr.11 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Secretar general Caracter individual
10 01 20 Primar Proiect de dispoziție Nr.10 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Secretar general Caracter individual
9 01 20 Primar Proiect de dispoziție Nr.9 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Secretar general Caracter individual
8 01 20 Primar Proiect de dispoziție Nr.8 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Secretar general Caracter individual
7 01 20 Primar Proiect de dispoziție Nr.7 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Secretar general Caracter individual
6 01 20 Primar Proiect de dispoziție Nr.6 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Secretar general Caracter individual
5 01 20 Primar Proiect de dispoziție Nr.5 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Secretar general Caracter individual
4 01 20 Primar Proiect de dispoziție Nr.4 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Secretar general Caracter individual
3 01 20 Primar Proiect de dispoziție Nr.3 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020; Secretar general Caracter individual
2 01 20 Primar Privind acordarea indemnizației de hrană la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova în anul 2020; Secretar general Proiect PDF
1 01 09 Primar Privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință deîndată Secretar general Proiect PDF