Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâre ale Autorității deliberative-Consiliul Local Gorgota, Județul Prahova, anul 2021

Nr.
de
înregistrare
Data
înregistrării
Funcția,prenumele și numele inițiatorului Titlul proiectului de hotărâre a consiliului local Avizele comisiilor de specialitate sesizate Structura/persoana din aparatul de specialitate al primarului responsabil cu elaborarea raportului compartimentului de resort Alte avize necesare conform legii Numărul de amendamente Data dezbaterii în ședința consiliului local Finalizarea procedurii
19 23.03.2021 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 19 din 2021 privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru unele categorrii de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează din fonduri externe nerambursabile aferentă obiectului de investiții "Desființare grădiniță (Corp C1)..." ((Proiect PDF!)") Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare nr.1870/23.03.2021 prezentat de domnul Ionuț-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, județul Prahova, prin care propune asigurarea finanțării de la bugetul local pentru unele categorii de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează din fonduri externe nerambursabile aferentă obiectivului de investiții "Desființare grădiniță (Corp C1)"...;
-Raportul nr.1869/23.03.2021 întocmit de Compartimentul Urbanism al comunei Gorgota, județul Prahova;
24.03.2021
18 23.03.2021 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 18 din 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții "Desființare grădiniță (Corp C1), Intocmire PUD..." ((Proiect PDF)) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare nr. 1853/23.03.2021 prezentat de domnul Ionuț-Nicolae Dumitru prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru realizarea obiectivului de investiții "Desființare grădiniță (Corp C1), Intocmire PUD..."
-Raportul nr. 1852/23.03.2021 întocmit de Compartimentul Urbanism al comunei Gorgota, Județul Prahova;
-Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei, precum şi avizul favorabil al Comisiilor de
24.03.2021
14 08.02.2021 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 14 din 2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027 a comunei Gorgota, județul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare nr. 865/08.02.2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2027 a Comunei Gorgota, judeţul Prahova, prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru
-Raportul nr. 864/08.02.2021 întocmit de secretarul general al comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Avizul secretarului general al Comunei, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consililului Local Gorgota;
0 25.02.2021
13 09.02.2021 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 13 din 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Gorgota, județul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare nr. 933/09.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Gorgota, judeţul Prahova, prezentat de d-l Ionuţ-Nicolae Dumitru
-Raportul nr. 932/09.02.2021 întocmit de Compartimentul Registrul Agricol şi Cadastru al comunei Gorgota, judeţul Prahova;
-Avizul secretarului general al Comunei, precum şi avizele Comisiilor de specialitate ale Consililului Local Gorgota;
0 25.02.2021
12 21.01.2021 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 12 din 2021 privind stabilirea grilelor de salarizare și a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama Comunei Gorgota, judetul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare nr. 475/21.01.2021 prezentat de d-1 Ionur-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, juderut Prahova, prin care propune stabilirea grilelor de salarizare $i a altar masuri privind salarizarea personalului platit din fonduri publice din organigrama Comunei Gorgota, judeiut Prahova incepand cu data de 1 ianuarie 2021;
- Raportul nr. 474/21.01.2021 'intocmit de secretarul general al comunei Gorgota;
- Avizul de legalitate al secretarului general al comu
0 28.01.2021
11 21.01.2021 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 11 din 2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2020 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activitiitii de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare nr. 471/21.01.2021 analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2021, prezentat de d-1 lonut-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judetul Prahova;
- Raportul nr. 470/21.01.2021 intocmit de Compartimentul Registrul Agricol $i Cadastru al comunei Gorgota, judetul Prahova;
- Avizul secretarului general
0 28.01.2021
10 21.01.2021 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 10 din 2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A. T. Comuna Gorgota, judetul Prahova. (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare nr. 463/21.01.2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in comisia pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Comuna Gorgota, judetul Prahova, prezentat de d-nul Ionut-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, judetul Prahova;
- Raportul nr. 4462/21.01.2021 intocmit de secretarul general al comunei Gorgota, judetul Prahova;
- Avizul de legalitate al secretarului general al com
0 28.01.2021
9 21.01.2021 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 9 din 2021 privind aprobarea retelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2021-2022, la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local - Referatul de aprobare nr. 460/21.01.2021 privind aprobarea retelei ?colare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru anul ?Colar 2021-2022, la nivelul comunei Gorgota, judetul Prahova, prezentat de d-nul Ionut-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judetul Prahova;
- Raportul nr. 459/21.01.2021 intocmit de secretarul general al comunei Gorgota, judetul Prahova;
- Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum ?i avizele comisiilor de s
0 28.01.2021
8 21.01.2021 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 8 din 2021 privind aprobarea organiziirii, în anul 2021, a evenimentului "Căsătoria de Aur" prin acordarea unor premii și diplome de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare nr. 457 /21.01.2021 prezentat de d-nul Ionut-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judetul Prahova
-Raportul nr. 456/21.01.2021 'intocmit de secretarul general al Comunei Gorgota, judetul Prahova;
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum
0 28.01.2021
7 21.01.2021 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 7 din 2021 privind aprobarea principalelor manifestări cultural - artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în comuna Corgota ân anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare nr. 194/13.01.2020 prezentat de d-nul lonut-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judetul Prahova
-Raportul nr. 450/21.01.2021 111tocmit de secretarul general al comunei Gorgota, judetul Prahova;
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judetul Prahova;
0 28.01.2021
6 21.01.2021 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 6 din 2021 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de, sau reprezentare in litigiile juridice ale Consiliului local Gorgota si Comunei Gorgota, județul Prahova pentru anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare nr. 194/13.01.2020 prezentat de d-nul lonut-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judetul Prahova
-Raportul nr. 450/21.01.2021 111tocmit de secretarul general al comunei Gorgota, judetul Prahova;
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum si avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota, judetul Prahova;

0 28.01.2021
5 21.01.2021 Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 5 din 2021 privind aprobarea numărului asistenților personaIi ai persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare nr. 448/21.01.2021 prezentat de d-nul Ionut-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judetul Prahova
-Raportul nr. 447 /21.01.2021 1ntocmit de secretarul general al comunei Gorgota, judetul Prahova;
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum
0 28.01.2021
4 21.01.2021 Ionuț-Nicolae Dumitru, primarul comunei Gorgota, judetul Prahova Proiect de hotărâre 4 din 2021 privind aprobarea ,, Planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă a beneficiarilor de venit minim garantat" la nivelul comunei Gorgota pentru anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare nr. 445/21.01.2021, prezentat de d-nul Ionut-Nicolae Dumitru, primarul Comunei Gorgota, județul Prahova;
-Raportul nr. 444/21.01.2021 intocmit de d-na Danila Anca, secretarul general al comunei Gorgota, judetul Prahova;
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei, precum $i avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gorgota;
0 28.01.2021
3 12.02.2021 Primar, Ionuț Nicolae-Dumitru Proiect de hotărâre 3 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.47 din 16.12.2020 privind aprobarea nivelurilor și taxelor locale pentru anul 2021 la nivelul UAT Gorgota, Județul Prahova (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referat de aprobare nr.7297/30.12.2020 prezentat de dl.Ionuț Nicolae-Dumitru
-Raport nr.7296/30.12.2020 întocmit de Biroul economic-financiar
-Avizul de legalitate al secretarului comunei
- 0 08.01.2021 Adoptat prin HCL 3/2021
2 12.02.2021 Primar, Ionuț-Nicolae Dumitru Proiect de hotărâre 2 din 2021 privind aprobarea listei de investiții provizorii pentru anul 2021 (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Referatul de aprobare nr.93/05.01.2021 prezentat de dl.Ionuț Nicolae-Dumitru
-Raportul nr.92/05.01.2021 întocmit de Biroul economic-financiar
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei
- 0 08.01.2021 Adoptat prin HCL 2/2021
1 12.02.2021 Primar, Ionuț-Nicolae Dumitru Proiect de hotărâre 1 din 2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la finele anului 2020, în valoare de 1.345.626,16 lei, din excedentul bugetar al anilor precedenți (Proiect PDF!) Proiectul are avizele comisiilor de specialitate al consilului local -Raport nr.57/04.01.2021 întocmit de Biroul economic-financiar
-Avizul de legalitate al secretarului general al comunei
- 0 08.01.2021 Adoptat prin HCL nr. 1 din 2021