Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale Autorității executive-Primarul Comunei Gorgota, Județul Prahova, anul 2021

118 12 29 Primar Proiect de dispoziție 118 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna decembrie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
117 12 27 Primar Proiect de dispoziție 117 din 2021 privind încetarea acordării prevăzută la punctul 6 din anexa la Dispoziția primarului nr.89 din 04.11.2021 a stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță Secretar general Caracter individual
116 12 27 Primar Proiect de dispoziție 116 din 2021 privind neacordarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei Secretar general Caracter individual
115 12 27 Primar Proiect de dispoziție 115 din 2021 privind încetarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
114 12 27 Primar Proiect de dispoziție 114 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
113 12 21 Primar Proiect de dispoziție 113 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
112 12 17 Primar Proiect de dispoziție 112 din 2021 privind acordarea indemnizatiei lunare domnului ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
111 12 17 Primar Proiect de dispoziție 111 din 2021 privind acordarea indemnizatiei lunare domnului ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
110 12 17 Primar Proiect de dispoziție 110 din 2021 privind acordarea indemnizatiei lunare domnului ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
109 12 16 Primar Proiect de dispoziție 109 din 2021 privind numirea domnului...în caliitate de curator special pentru minorul... Secretar general Caracter individual
108 12 16 Primar Proiect de dispoziție 108 din 2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416 din 2001, cu modificările și completările ulterioare și de alocație pentru susținerea familliei conform Legii nr.277/2010, cu modificările și completările ulterioare Secretar general Caracter individual
107 12 16 Primar Proiect de dispoziție 107 din 2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și sau petrolieri și a suplimentului pentru energie Secretar general Caracter individual
106 12 16 Primar Proiect de dispoziție 106 din 2021 privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și sau petrolieri și a suplimentului pentru energie Secretar general Caracter individual
105 12 16 Primar Proiect de dispoziție 105 din 2021 privind încetarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
104 12 07 Primar Proiect de dispoziție 104 din 2021 privind modificarea și completarea Dispoziției primarului nr.16 din 10.02.2021 privind constituirea Comisiei responsabile cu întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale-Comuna Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
103 12 07 Primar Proiect de dispoziție 103 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
102 12 06 Primar Proiect de dispoziție 102 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
101 12 02 Primar Proiect de dispoziție 101 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna noiembrie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
100 11 26 Primar Proiect de dispoziție 100 din 2021 privind acordarea gradației 4, corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, doamnei ..., asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
99 11 26 Primar Proiect de dispoziție 99 din 2021 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
98 11 23 Primar Proiect de dispoziție 98 din 2021 privind acordarea indemnizaţiei cuvenitii persoanei cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă efectuat de asistenţii personali în anul 2021 la nivelul Comunei Gorgota, judeţul Prahova Secretar general Caracter individual
97 11 18 Primar Proiect de dispoziție 97 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință ordinară Consiliul local Proiect PDF!
96 11 09 Primar Proiect de dispoziție 96 din 2021 privind desemnarea unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, Județul Prahova ca persoane responsabile cu implementarea prevederilor Legii nr.226 din 2021 și a H.G.Nr.1073 din 2021 Secretar general Caracter individual
95 11 09 Primar Proiect de dispoziție 95 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
94 11 09 Primar Proiect de dispoziție 94 din 2021 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei..., asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
93 11 09 Primar Proiect de dispoziție 93 din 2021 privind rectificarea Actului de căsătorie nr.8 din 13.03.1958, exemplarele I și II întocmit la Primăria comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
92 11 08 Primar Proiect de dispoziție 92 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
91 11 08 Primar Proiect de dispoziție 91 din 2021 privind acordarea indemnizaţiei cuvenitii persoanei cu handicap grav, pe perioada concediului de odihnă efectuat de asistenţii personali în anul 2021 la nivelul Comunei Gorgota, judeţul Prahova Secretar general Caracter individual
90 11 04 Primar Proiect de dispoziție 90 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
89 11 04 Primar Proiect de dispoziție 89 din 2021 privind acordarea dreptului la stimulent educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță Secretar general Caracter individual
88 11 04 Primar Proiect de dispoziție 88 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna octombrie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
87 10 28 Primar Proiect de dispoziție 87 din 2021 privind încadrarea, pe perioada nedeterminată, a doamnei ..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
86 10 28 Primar Proiect de dispoziție 86 din 2021 privind încetarea de drept a contractului inndividual de muncă al domnului..., asistent personal al persoanei cu handicap grav în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
85 10 25 Primar Proiect de dispoziție 85 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
84 10 22 Primar Proiect de dispoziție 84 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară Consiliul local Proiect PDF!
83 10 11 Primar Proiect de dispoziție 83 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
82 10 08 Primar Proiect de dispoziție 82 din 2021 privind desemnarea persoanelor cărora le revine sarcina completării ținerii la zi a registruluui agricol, atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, precum și a centralizării datelor din acesta Secretar general Caracter individual
81 10 06 Primar Proiect de dispoziție 81 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna septembrie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
80 10 06 Primar Proiect de dispoziție 80 din 2021 privind încetarea suspendării raportului de serviciu și reluarea activității doamnei..., inspector, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
79 09 30 Primar Proiect de dispoziție 79 din 2021 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
78 09 30 Primar Proiect de dispoziție 78 din 2021 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
77 09 30 Primar Proiect de dispoziție 77 din 2021 privind încetarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
76 09 Primar Proiect de dispoziție 76 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova În şedinţa ordinară - Proiect PDF!
75 09 20 Primar Proiect de dispoziție 75 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Secretar general Proiect PDF!
74 09 16 Primar Proiect de dispoziție 74 din 2021 privind reorganizarea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din Comuna Gorgota, Județul Prahova în anul 2021 Secretar general Caracter individual
73 09 16 Primar Proiect de dispoziție 73 din 2021 privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Gorgota, judeţul Prahova în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „ALEXANDRU IOAN CUZA", sat Potigrafu - PJ, comuna Gorgota,judeţu/ Prahova, pentru anul şcolar 2021-2022 Secretar general Caracter individual
72 09 16 Primar Proiect de dispoziție 72 din 2021 privind acordarea indemnizației lunare domnului ...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
71 09 07 Primar Proiect de dispoziție 71 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna august 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
70 09 07 Primar Proiect de dispoziție 70 din 2021 privind rectificarea Actului de căsătorie nr.38 din 29.09.1979, exemplarele I și II întocmit la Primăria comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
69 08 31 Primar Proiect de dispoziție 69 din 2021 privind încetarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
68 08 31 Primar Proiect de dispoziție 68 din 2021 privind încetarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
67 08 20 Primar Proiect de dispoziție 67 din 2021 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
66 08 20 Primar Proiect de dispoziție 66 din 2021 privind rectificarea Actului de naștere nr.14 din 25.03.1956, exemplarele I și II întocmit la Primăria comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
65 08 20 Primar Proiect de dispoziție 65 din 2021 privind rectificarea Actului de căsătorie nr.33 din 06.10.1990, exemplarele I și II întocmit la Primăria comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
64 08 19 Primar Proiect de dispoziție 64 din 2021 privind aprobarea Planului de pregatire în domeniul situaţiilor de urgenţă al comunei Gorgota, judeţul Prahova - Proiect PDF!
63 08 05 Primar Proiect de dispoziție 63 din 2021 privind rectificarea Actului de căsătorie nr.34 din 27.12.1955, exemplarele I și II întocmit la Primăria comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
62 08 05 Primar Proiect de dispoziție 62 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară Consiliul local Proiect PDF!
61 08 05 Primar Proiect de dispoziție 61 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
60 08 05 Primar Proiect de dispoziție 60 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
59 08 05 Primar Proiect de dispoziție 59 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
58 08 05 Primar Proiect de dispoziție 58 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
57 08 05 Primar Proiect de dispoziție 57 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna iulie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
56 07 29 Primar Proiect de dispoziție 56 din 2021 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
55 07 01 Primar Proiect de dispoziție 55 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna iunie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
54 07 01 Primar Proiect de dispoziție 54 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară Consiliul local Proiect PDF!
53 06 29 Primar Proiect de dispoziție 53 din 2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2021 Consiliul local Proiect PDF!
52 06 09 Primar Proiect de dispoziție 52 din 2021 privind desemnarea unui expert cooptat (extern) pe langa Comisia de evealuare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: executie lucrari aferente obiectivului R de investitii "DESFIINTARE GRAD/NITA (CORP C1), CONSTRUIRE GAD/NITA, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENA]ARI EXTERIOARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER" Secretar general Caracter individual
51 06 09 Primar Proiect de dispoziție 51 din 2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor şi desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii "DESFIINTARE GRAD/NITA (CORP Cl), CONSTRUIRE GRAD/NITA, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE Sl PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE Sl ORGANIZARE DE SANTIER" Secretar general Caracter individual
50 06 09 Primar Proiect de dispoziție 50 din 2021 privind acordarea indemnizației lunare domnului...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
48 06 09 Primar Proiect de dispoziție 48 din 2021 privind rectificarea Actului de deces nr.42 din 16.08.2011, exemplarele I și II întocmit lla Primăria comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
47 05 28 Primar Proiect de dispoziție 47 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna mai 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
46 05 28 Primar Proiect de dispoziție 46 din 2021 privind acordarea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
45 05 21 Primar Proiect de dispoziție 45 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă ordinară Consiliul local Proiect PDF!
44 05 11 Primar Proiect de dispoziție 44 din 2021 privind acordarea indemnizației lunare doamnei...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
43 05 11 Primar Proiect de dispoziție 43 din 2021 privind delegarea atribuțiilor secretarului general al Comunei Gorgota în unele situații în care titularul este indisponibil Secretar general Caracter individual
42 05 05 Primar Proiect de dispoziție 42 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
41 05 05 Primar Proiect de dispoziție 41 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna aprilie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
40 05 05 Primar Proiect de dispoziție 40 din 2021 privind constituirea Comisiei de evaluare pentru licitația publică organizată pentru închirierea unui imobil(teren și construcție) domeniu privat al Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
39 04 29 Primar Proiect de dispoziție 39 din 2021 privind suspendarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
38 04 16 Primar Proiect de dispoziție 38 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă ordinară Secretar general Proiect PDF!
37 04 01 Primar Proiect de dispoziție 37 din 2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova Consiliul local Proiect PDF!
36 03 31 Primar Proiect de dispoziție 36 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna martie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
35 03 31 Primar Proiect de dispoziție 35 din 2021 privind acordarea indemnizației lunare doamnei...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
34 03 31 Primar Proiect de dispoziție 34 din 2021 privind acordarea indemnizației lunare doamnei...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
33 03 31 Primar Proiect de dispoziție 33 din 2021 privind constituirea Comisiei de evaluare pentru licitația publică organizată pentru închirierea unui imobil(teren și construcție) domeniu privat al Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
32 03 31 Primar Proiect de dispoziție 32 din 2021 privind stabilirea dreptului de alocaţie pentru susţinerea familiei Secretar general Caracter individual
30 03 31 Primar Proiect de dispoziție 30 din 2021 privind acordarea ajutorului social Secretar general Caracter individual
29 03 23 Primar Proiect de dispoziție 29 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
28 03 16 Primar Proiect de dispoziție 28 din 2021 privind desemnarea responsabilului cu evidența militară la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
27 03 16 Primar Proiect de dispoziție 27 din 2021 privind constituirea Comisiei pentru probleme de apărare, din Comuna Gorgota, Județul Prahova privind desemnarea responsabilului cu evidența militară la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
26 03 16 Primar Proiect de dispoziție 26 din 2021 privind încetarea contractului individual de munca al doamnei Soare Luminița, asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
25 03 15 Primar Proiect de dispoziție 25 din 2021 privind încadrarea, pe perioada nedeterminată, a doamnei ..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
24 03 10 Primar Proiect de dispoziție 24 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
23 03 04 Primar Proiect de dispoziție 23 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară Consiliul local Proiect PDF !
22 03 04 Primar Proiect de dispoziție 22 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului ..., persoana cu handicap grav Secretar general Caracter individual
21 02 26 Primar Proiect de dispoziție 21 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna februarie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
20 02 23 Primar Proiect de dispoziție 20 din 2021 privind reorganizarea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din Comuna Gorgota, Județul Prahova în anul 2021 Secretar general Caracter individual
19 02 19 Primar Proiect de dispoziție 19 din 2021 privind reorganizarea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol, runda 2020, din Comuna Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
18 02 18 Primar Proiect de dispoziție 18 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară Consiliul local Proiect PDF!
17 02 10 Primar Proiect de dispoziție 17 din 2021 privind constituirea Comisiei responsabile cu întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale-Comuna Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
16 02 10 Primar Proiect de dispoziție 16 din 2021 privind constituirea Comisiei responsabile cu întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale-Comuna Gorgota, Județul Prahova Secretar general Caracter individual
15 02 10 Primar Proiect de dispoziție 15 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare dlui..., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
14 02 01 Primar Proiect de dispoziție 14 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna ianuarie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene Secretar general Caracter individual
13 02 01 Primar Proiect de dispoziție 13 din 2021 are caracter personal Secretar general Caracter individual
12 02 01 Primar Proiect de dispoziție 12 din 2021 Secretar general Caracter individual
11 02 01 Primar Proiect de dispoziție 11 din 2021 privind reglementarea lucrului cu foc deschis, în cadrul Primăriei Comunei Gorgota, judeţul Prahova Secretar general Caracter individual
10 02 01 Primar Proiect de dispoziție 10 din 2021 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și al Centrului Operativ pentru Situații de Urgență Secretar general Caracter individual
9 02 01 Primar Proiect de dispoziție 9 din 2021 privind constituirea Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Comuna Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
8 02 01 Primar Proiect de dispoziție 8 din 2021 privind acordarea indemnizației lunare doamnei...., persoană cu handicap grav Secretar general Caracter individual
7 02 01 Primar Proiect de dispoziție 7 din 2021 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru asistenții personali ai persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, judeţul Prahova începând cu data de 13 ianuarie 2020 Secretar general Caracter individual
6 02 01 Primar Proiect de dispoziție 6 din 2021 privind stabilirea indemnizației lunare cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, la nivelul Comunei Gorgota, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2021 Secretar general Caracter individual
5 02 01 Primar Proiect de dispoziție 5 din 2021 privind acordarea indemnizației de hrană la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova în anul 2021 Secretar general Caracter individual
4 01 21 Primar Proiect de dispoziție 4 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă ordinara - Dispoziție PDF!
3 01 19 Primar Proiect de dispoziție 3 din 2021 privind constituirea Grupului de lucru POAD 2020 - 2021 la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova Secretar general Caracter individual
2 01 08 Primar Proiect de dispoziție 2 din 2021 privind completarea Dispoziției Primarului nr. 132 din 30.10.2020 privind desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plată prin trezorerie (OPHT), respectiv cecul de numerar la nivelul comunei Gorgota, judetul Prahova; Secretar general Caracter individual
1 01 04 Primar Proiect de dispoziție 1 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa de îndată Consiliul local Proiect PDF!