Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale Autorității executive-Primarul Comunei Gorgota, Județul Prahova, anul 2021

Nr.
Crt
Luna Ziua Inițiator Titlul actului Repartizat către Observații
114 12 27 Primar Proiect de dispoziție 114 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
113 12 21 Primar Proiect de dispoziție 113 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
103 12 07 Primar Proiect de dispoziție 103 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
97 11 18 Primar Proiect de dispoziție 97 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință ordinară Consiliul local Proiect PDF!
84 10 22 Primar Proiect de dispoziție 84 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară Consiliul local Proiect PDF!
83 10 11 Primar Proiect de dispoziție 83 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!
76 09 Primar Proiect de dispoziție 76 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova În şedinţa ordinară - Proiect PDF!
64 08 19 Primar Proiect de dispoziție 64 din 2021 privind aprobarea Planului de pregatire în domeniul situaţiilor de urgenţă al comunei Gorgota, judeţul Prahova - Proiect PDF!
62 08 05 Primar Proiect de dispoziție 62 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară Consiliul local Proiect PDF!
54 07 01 Primar Proiect de dispoziție 54 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară - -
53 06 29 Primar Proiect de dispoziție 53 din 2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Gorgota, județul Prahova, pe anul 2021 - -
29 03 23 Primar Proiect de dispoziție 29 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință extraordinară de îndată - -
28 03 16 Primar Proiect de dispoziție 28 din 2021 privind desemnarea responsabilului cu evidența militară la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova - -
27 03 16 Primar Proiect de dispoziție 27 din 2021 privind constituirea Comisiei pentru probleme de apărare, din Comuna Gorgota, Județul Prahova privind desemnarea responsabilului cu evidența militară la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova - -
26 03 16 Primar Proiect de dispoziție 26 din 2021 privind încetarea contractului individual de munca al doamnei Soare Luminița, asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota, județul Prahova - -
25 03 15 Primar Proiect de dispoziție 25 din 2021 privind încadrarea, pe perioada nedeterminată, a doamnei Iamandache Daniela, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova - -
24 03 10 Primar Proiect de dispoziție 24 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei Voicu Elena, persoana cu handicap grav - -
23 03 04 Primar Proiect de dispoziție 23 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă extraordinara - -
22 03 04 Primar Proiect de dispoziție 22 din 2021 privind încetarea acordării indemnizației lunare domnului ..., persoana cu handicap grav - -
21 02 26 Primar Proiect de dispoziție 21 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna februarie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene - -
20 02 23 Primar Proiect de dispoziție 20 din 2021 privind reorganizarea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din Comuna Gorgota, Județul Prahova în anul 2021 - -
19 02 19 Primar Proiect de dispoziție 19 din 2021 privind reorganizarea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol, runda 2020, din Comuna Gorgota, Județul Prahova - -
18 02 18 Primar Proiect de dispoziție 18 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară - -
14 02 01 Primar Proiect de dispoziție 14 din 2021 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna ianuarie 2021, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene - -
13 02 01 Primar Proiect de dispoziție 13 din 2021 are caracter personal - -
12 02 01 Primar Proiect de dispoziție 12 din 2021 are caracter personal - -
11 02 01 Primar Proiect de dispoziție 11 din 2021 privind reglementarea lucrului cu foc deschis, în cadrul Primăriei Comunei Gorgota, judeţul Prahova - -
10 02 01 Primar Proiect de dispoziție 10 din 2021 privind reorganizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și al Centrului Operativ pentru Situații de Urgență - -
9 02 01 Primar Proiect de dispoziție 9 din 2021 privind constituirea Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al U.A.T. Comuna Gorgota, județul Prahova - -
8 02 01 Primar Proiect de dispoziție 8 din 2021 privind acordarea indemnizației lunare doamnei...., persoană cu handicap grav - -
7 02 01 Primar Proiect de dispoziție 7 din 2021 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru asistenții personali ai persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, judeţul Prahova începând cu data de 13 ianuarie 2020 - -
6 02 01 Primar Proiect de dispoziție 6 din 2021 privind stabilirea indemnizației lunare cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, la nivelul Comunei Gorgota, judeţul Prahova începând cu data de 1 ianuarie 2021 - -
5 02 01 Primar Proiect de dispoziție 5 din 2021 privind acordarea indemnizației de hrană la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova în anul 2021 - -
4 01 21 Primar Proiect de dispoziție 4 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă ordinara - -
3 01 19 Primar Proiect de dispoziție 3 din 2021 privind constituirea Grupului de lucru POAD 2020 - 2021 la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova - -
2 01 08 Primar Proiect de dispoziție 2 din 2021 privind completarea Dispoziției Primarului nr. 132 din 30.10.2020 privind desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plată prin trezorerie (OPHT), respectiv cecul de numerar la nivelul comunei Gorgota, judetul Prahova; - -
37 04 01 Primar Proiect de dispoziție 37 din 2021 privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii, precum şi a dispoziţiilor emise de primarul Comunei Gorgota, judeţul Prahova Consiliul local Proiect PDF!
23 03 08 Primar Proiect de dispoziție 23 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară Consiliul local Proiect PDF !
29 03 20 Primar Proiect de dispoziție 29 din 2021 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară de îndată Consiliul local Proiect PDF!