Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența dispozițiilor în anul 2020

Dispoziția 1 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință deîndată
Dispoziția 2 din 2020 privind acordarea indemnizației de hrană la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova în anul 2020;
Dispoziția 3 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020;
Dispoziția 4 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020;
Dispoziția 5 din 2020 rivind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020;
Dispoziția 6 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020;
Dispoziția 7 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020;
Dispoziția 8 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020;
Dispoziția 9 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020;
Dispoziția 10 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020;
Dispoziția 11 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020;
Dispoziția 12 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020;
Dispoziția 13 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020;
Dispoziția 14 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020;
Dispoziția 15 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., asistent personal al persoanei cu handicap în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020;
Dispoziția 16 din 2020 privind stabilirea indemnizației lunare cuvenită părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, precum și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, județul Prahova începând cu anul 2020;
Dispoziția 17 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția 18 din 2020 privind acordarea ajutorului social
Dispoziția 19 din 2020 privind aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru beneficiarii de venit minim garantat, perioada de acordare: februarie – martie 2020;
Dispoziția 20 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 21 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ... inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 22 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ... inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 23 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ... inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 24 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ... referent, clasa III, grad profesional superior in cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 25 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ... consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 26 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ... inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 27 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ... referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 28 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ... referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziție 29 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ... referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 30 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., șofer I în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 31 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., șofer microbuz școlar în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 32 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ..., șofer buldoexcavator în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 33 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., îngrijitor în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 34 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru domnul ... șofer în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 35 din 2020 privind stabilirea salariului de bază brut lunar pentru doamna ..., secretarul general al Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 36 din 2020 privind stabilirea indemnizației brute lunare de care beneficiază domnul ..., primarul Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 37 din 2020 privind stabilirea indemnizației brute lunare de care beneficiază domnul ..., viceprimarul Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 38 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna ianuarie 2020, pentru persoanele din cadrul Primăriei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene
Dispoziția 39 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară
Dispoziția 40 din 2020 privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei ..., asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 41 din 2020 privind acordarea indemnizației lunare doamnei ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția 42 din 2020 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei
Dispoziția 43 din 2020 privind încetarea indemnizației lunare domnului ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția 44 din 2020 privind încadrarea, pe perioadă nedeterminată, a domnului Popa Victor, în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 45 din 2020 privind încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei domnului...
Dispoziția 46 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna februarie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene
Dispoziția 47 din 2020 privind schimbarea sediului Secției de votare nr. 432 din Comuna Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 48 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar în luna februarie 2020, pentru persoanele din cadrul Primăriei Comunei Gorgota, județul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene
Dispoziția 49 din 2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul populației și locuințelor din Comuna Gorgota, Județul Prahova în anul 2021
Dispoziția 50 din 2020 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 51 din 2020 privind încetarea acordării indemnizației lunare d-nei ..., persoană cu handicap grav
Dispoziția 52 din 2020 privind desemnarea unui expert cooptat (extern) pe langa Comisia de evaluare a ofertelor şi desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect: execuție lucrări pentru obiectivul ”MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL – EXTINDERE CORP C1, DESFIINȚARE ANEXA C2, CONSTRUIRE ÎMPEJMUIRE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE, ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER JUDET PRAHOVA, COMUNA GORGOTA
Dispoziția 53 din 2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor şi desemnarea persoanei responsabile cu aplicarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect: execuție lucrări pentru obiectivul ”MODERNIZARE CĂMIN CULTURAL – EXTINDERE CORP C1, DESFIINȚARE ANEXA C2, CONSTRUIRE ÎMPEJMUIRE, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCARE, UTILITĂȚI, BRANȘAMENTE, ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER JUDET PRAHOVA, COMUNA GORGOTA, SAT POTIGRAFU”
Dispoziția 54 din 2020 privind desemnarea persoanelor care vor semna ordinul de plata prin trezorerie (OPHT), respectiv cecul de numerar la nivelul comunei Gorgota, judetul Prahova
Dispoziția 55 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară
Dispoziția 56 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna martie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene
Dispoziția 57 din 2020 privind organizarea, desfășurarea și asigurarea cheltuielilor cu înhumarea defunctei...
Dispoziția 58 din 2020 privind acordarea indemnizatiei lunare d-lui..., persoana cu handicap grav
Dispoziția 59 din 2020 privind acordarea indemnizatiei lunare d-nei..., persoana cu handicap grav
Dispoziția 60 din 2020 privind încetarea ajutorului social
Dispoziția 61 din 2020 privind suspendarea raportului de serviciu la iniţiativa doamnei ..., inspector, grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gorgota, Județul Prahova
Dispoziția 62 din 2020 privind constituirea Comitetului Local pentru situaţii de urgenţă în vederea organizarii gestionării situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice având ca efect producerea secetei pedologice la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova
Dispoziția 63 din 2020 privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare d-lui..., persoana cu handicap grav
Dispoziția 64 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Dispoziției nr. 61/22.04.2020 privind suspendarea raportului de serviciu la iniţiativa doamnei Olaru Georgiana, inspector...
Dispoziția 65 privind convocarea Consiliului local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară
Dispoziția 66 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna aprilie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene
Dispoziția 67 din 2020 privind incetarea contractului individual de munca al d-nei ... asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, judetul Prahova
Dispoziție 68 din 2020 privind incadrarea, pe perioada nedeterminata, a doamnei ..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, judetul Prahova
Dispoziția 69 din 2020 privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare d-lui ..., persoana cu handicap grav
Dispoziția 70 din 2020 privind constituirea și numirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție ,,EXTINDERE REȚELE DE CANALIZARE ȘI APĂ ÎN COMUNA GORGOTA, JUDEȚUL PRAHOVA’
Dispoziția 71 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţa ordinară
Dispoziția 72 din 2020 privind actualizarea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementarii si dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Primăriei Comunei Gorgota, judeţul Prahova
Dispoziția 73 din 2020 privind constituirea si stabilirea atributiilor Echipei de gestionare a riscurilor (EGR) din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova
Dispoziția 74 din 2020 privind numirea si stabilirea atributiilor Responsabililor cu riscurile in cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova
Dispoziția 75 din 2020 privind aprobarea Listei cu obiectivele generale de management și a Listei obiectivelor specifice ale entității publice privind controlul intern/managerial la nivelul Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 76 din 2020 privind aprobarea Ghidului privind elaborarea procedurilor de sistem și operaționale în cadrul Primăriei Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 77 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna mai 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene
Dispoziția 78 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota în ședință extraordinară
Dispoziția 79 din 2020 privind constituirea Grupului de lucru POAD 2019-2020 la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 80 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția 81 din 2020 privind încetarea ajutorului social
Dispoziția 82 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna mai 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene.
Dispoziția 83 din 2020 privind incetarea acordarii indemnizatiei lunare d-lui. ..., persoana cu handicap grav
Dispoziția 84 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau incetarea unor prestatii sau beneficii de asistenta sociala (alocatie pentru sustinerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgenta sau deces sau pentru incalzirea locuintei sau beneficiari vmg, tichete sociale gradinita, etc.)
Dispoziția 85 din 2020 privind incetarea raportului de serviciu al domnului ..., şofer, gradaţia 5 în cadrul Compartimentului auto, administrativ, întreţinere, pază al aparatului de specialitate al primarului comunei Gorgota, judeţul Prahova, prin demisie
Dispoziția 86 din 2020 privind stabilirea modalităţilor de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru persoanele vârstnice și persoanele fără adăpost - S.N.S.P.V.P.A. la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova
Dispoziția 87 din 2020 privind desemnarea persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor Legii nr. 146 din 2020 privind acordarea de măști pentru protectia cetățenilor români de virusul COVID-19 la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova
Dispoziția 88 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă extraordinara
Dispoziția 89 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna iulie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene
Dispoziția 90 din 2020 privind desemnarea personalului din aparatul tehnic auxiliar de pe lângă Biroul Electoral al Circumscripţiei nr. 55 Gorgota, judetul Prahova la alegerile autorităților publice locale din data de 27 septembrie 2020.
Dispoziția 91 din 2020 privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizarii și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
Dispoziția 92 din 2020 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova, în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
Dispoziția 93 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă ordinara
Dispoziția 94 din 2020 privind ...
Dispoziția 95 din 2020 privind acordarea ajutorului social
Dispoziția 96 din 2020 privind acordarea indemnizației lunare doamnei ..., în calitate de reprezentant legal al minorului ..., persoana cu handicap grav
Dispoziția 97 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna august 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene.
Dispoziția 98 din 2020 privind stabilirea modalităţilor de identificare şi verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei naționale de sprijin pentru elevii cei mai defavorizați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional (S.N.S.E.D.) la nivelul Comunei Gorgota, Județul Prahova
Dispoziția 99 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă extraordinara
Dispoziția 100 din 2020 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova, în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020
Dispoziția 101 din 2020 privind desemnarea reprezentantului Primarului Comunei Gorgota în Consiliul de Administratie al Scoliii Alexandru Ioan Cuza-sat Potigrafu, comuna Gorgota
Dispoziția 102 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, judeţul Prahova în şedinţă extraordinara
Dispoziția 103 din 2020 privind încetarea acordării indemnizației lunare doamnei ..., în calitate de reprezentant legal al minorului ..., persoana cu handicap grav
Dispoziția 104 din 2020 privind încadrarea, pe perioada nedeterminată, a doamnei ..., în funcția de asistent personal al persoanei cu handicap grav din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 105 din 2020 privind acordarea indemnizației lunare doamnei..., persoana cu handicap grav
Dispoziția 106 din 2020 privind soluționarea contestației formulată de S.C. PREMIUM INTERFINANCE SRL, împotriva Deciziei de impunere nr. 65 din 27.01.2020 privind obligațiile fiscale suplimentare și a Raportului de inspecție fiscală nr. 543 din 27.01.2020
Dispoziția 107 din 2020 privind desemnarea personalului tehnic responsabil cu organizarea secţiilor de votare şi sprijinirea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite în comuna Gogota pentru alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020
Dispoziția 108 din 2020 privind acordarea indemnizației lunare doamnei..., persoană cu handicap grav
Dispoziția 109 din 2020 privind acordarea indemnizației lunare domnului..., persoană cu handicap grav
Dispoziția 110 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.)
Dispoziția 111 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.)
Dispoziția 112 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.)
Dispoziția 113 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.)
Dispoziția 114 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.)
Dispoziția 115 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.)
Dispoziția 116 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.)
Dispoziția 117 din 2020 privind acordarea, suspendarea, modificarea sau încetarea unor prestații sau beneficii de asistență socială (alocație pentru susținerea familiei, venit minim garantat, ajutor urgență sau deces sau pentru încalzirea locuinței sau beneficiari vmg, tichete sociale gradiniță, etc.)
Dispoziția 130 din 2020 privind stabilirea și asigurarea locurilor speciale de afișaj electoral în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
Dispoziția 135 din 2020 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare la nivelul comunei Gorgota, județul Prahova, Circumscripția electorală nr.31
Dispoziția 136 din 2020 privind constituirea și numirea Comisiei pentru efectuarea unei inspecții fizice pentru lucrările efectuate, în perioada 2017-2019, de U.A.T. Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 137 din 2020 privind desemnarea personalului tehnic pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare constituite în comuna Gogota pentru alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020
Dispoziția 138 din 2020 privind încetarea indemnizaţiei cuvenită persoanei cu handicap grav...
Dispoziția 139 din 2020 privind beneficiarii și cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței
Dispoziția 140 din 2020 privind majorarea salariului de bază brut lunar in luna noiembrie 2020, pentru persoanele din cadrul Primariei Comunei Gorgota, judetul Prahova nominalizate în echipa de proiecte finanțate din fonduri europene
Dispoziția 141 din 2020 privind autorizarea d-nei Dănilă Anca, secretarul general al Comunei Gorgota, județul Prahova ca persoană abilitată cu implementarea prevederilor legale privind declarația de avere și declarația de interese în cadrul Primariei Comunei Gorgota, județul Prahova
Dispoziția 142 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota în ședință extraordinară
Dispoziția 143 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință ordinară
Dispoziția 145 din 2020 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota, județul Prahova, în ședință extraordinară