Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Ultimele informații-Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2022➠Proiect de hotărâre 35 din 2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru realizarea obiectivului de investitii "Modernizare, extindere şi dotare Şcoală Gimnazială sat Potigrafu, comuna Gorgota, judeţul Prahova"