Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Ultimele informații-Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2022➠Proiect de hotărâre 34 din 2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Gorgota,judetul Prahova pe anul 2022