Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Ultimele informații-Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2021➠Proiect de hotărâre 3 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.47 din 16.12.2020 privind aprobarea nivelurilor și taxelor locale pentru anul 2021 la nivelul UAT Gorgota, Județul Prahova