Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Ultimele informații-Registrul pentru evidența hotărârilor 2021➠Hotărârea 12 din 2021 privind stabilirea grilelor de salarizare și a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama Comunei Gorgota, judetul Prahova