Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Ultimele informații-Registrul pentru evidența dispozițiilor➠Dispoziție 72 din 2022 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Gorgota în ședință ordinară