Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Hotărârea 21 din 2022 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat, pentru anul şcolar 2022-2023, la nivelul comunei Gorgota,judeţul Prahova

Inițiator:Primarul comunei Gorgota, Ionuț Nicolae-Dumitru

Data adoptării:28.04.2022

Data intrării în vigoare:05.05.2022

Link:Hotărâre PDF!