Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Documente necesare urbanism➠ Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor

Taxe 2016
Anexa la HCL nr.51/ 09.11.2015


1. Taxa pentru eliberarea Certificatul de urbanism

 Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanismTaxa (lei) 
 Pana la 150 mp, inclusiv 5
 Intre 151 – 250 mp, inclusiv 6
 Intre 251 –500 mp, inclusiv 7
 Intre 501 – 750 mp, inclusiv 9
 Intre 750 – 1000 mp, inclusiv 12
 Peste 1000 mp 14+ 0.01 lei/mp
pentru fiecare mp ce depaseste 1000mp

2. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism =30% din cuantumul taxei de elibarere a certificatului de urbanism initial;

3. Taxa pentru Avizarea certificatului de urbanism =15 lei;

4. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire anexa =0.5% din valoarea autorizata a lucrarilor de construire;

5. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru alte constructii , altele decat locuinte si anexe ale locuintelor =1% din valoarea autorizata a lucrarilor de construire, inclusiv valoarea instalatiilor aferente;

6. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii =0.1%din valoarea inpozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiriaferenta partii desfiintate

7. Prelungirea autorizatiei de construire/desfiintare =30% din cuantumul taxei de elibarere a autorizatiei initiale

8. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier=3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.

9. Taxa pentru elibararea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute, rulote ori campinguri =2% din valoarea autorizata a lucrarilor de construire

10. Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine spatii expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice =8lei/mp de suprafata ocupata de constructie;

11. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrari de racordari si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, electrice, telefonie, cablu tv =13 lei pentru fiecare racord.

12. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor/avizelor pentru desfasurarea unor activitati =20 lei