Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Registrul pentru evidența dispozițiilor ➠ Dispoziția 25 din 2022 privind desemnarea unui expert cooptat (extern) pe langa Comisia de evealuare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect: executie lucrari aferente obiectivului de investitii "DESFIINTARE GRADINITA (CORP Cl), CONSTRUIRE GRADINITA, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER"

Caracter individual