Primăria Comunei Gorgota
Str.Principala, Nr.70, Sat Gorgota
Telefon:0244.474.511
Fax:0244.474.511

Anunțuri➠ Procese-verbale de soluționare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului